Valberedning

Nominering av styrelseledamöter och revisorer sker i statligt ägda bolag enligt enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess som beskrivs i statens ägarpolicy. Denna process ersätter Kodens regler om valberedning.

Tidigare bolagsstämmor

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010