Vi är Samhall.

Samhall – Europas mest hållbara företag

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på våra medarbetares kompetens och förmågor. Vårt hållbarhetsarbete belönades dessutom i European Business Awards 2015 där Samhall utsågs till Europas mest hållbara företag.

Samhällsnytta och hängiven personal ger nöjda kunder

Mervärdet för dig som kund är samhällsnyttan och en hängiven personal som ständigt överträffar våra kunders förväntningar. Våra medarbetare är ofta människor som befunnit sig allra längst bort från arbetsmarknaden men som genom Samhall matchas utifrån sina egna förutsättningar till rätt jobb – och med mycket nöjda kunder som resultat. Fråga exempelvis några av våra befintliga:

  • Ikea
  • Permobil
  • Lernia
  • Ica
  • Max Hamburgerrestauranger
  • Swedbank
  • Volvo

Samhall anlitas också av många kommuner, från Malmö och Lomma i söder, till Luleå och Gällivare i norr.

Rätt person till rätt arbete

Vårt kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. Genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag skapar vi varje år nya möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Med våra 20 000 anställda är vi en av landets största arbetsgivare och världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

Ägs av staten

Vi har verksamhet på över 600 orter med anställda i så gott som alla kommuner. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen cirka sju miljarder kronor. I likhet med andra företag behöver Samhall generera en ekonomisk avkastning för att utvecklas. Överskottet stannar i bolaget och investeras bland annat i utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare.

Läs mer om vårt erbjudande

Sprida kunskap och visa goda exempel

Som en del av vårt arbete försöker vi att visa på exempel för svenska arbetsgivare där vi berättar om andra företag som jobbat aktivt för att lyfta fram personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. En del i det arbetet är Visa vägen-priset som årligen delas ut till en eldsjäl och arbetsgivare. Syftet är att visa på nyttan av att allas kompetens kommer till användning.

Internationellt samarbete

Det är inte bara inom Sveriges gränser vi för en aktiv dialog. Samhall är sedan 1987 medlem i den internationella samarbetsorganisationen ”Workability International”.  Med över 130 medlemmar från 40-talet länder runt om i världen arbetar vi tillsammans mot det gemensamma målet att resurserna hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara på ett bättre sätt i arbetslivet.

Samhall auktoriserad serviceentreprenör

Samhall är auktoriserad serviceentreprenör via Serviceentreprenörerna. Auktorisationen är skapad av Almega Serviceentreprenörerna för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.