Vårt uppdrag

Vi ägs av staten och vårt huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1500 medarbetare varje år ska lämna oss för andra arbetsgivare. Vi ska lyckas med det genom att skapa riktiga arbetstillfällen som är efterfrågade på marknaden. Vi är övertygade om våra medarbetares förmåga att leverera med hög kvalité inom bland annat städ, omsorg, logistik och tillverkning. Vi omsätter årligen ca nio miljarder kronor – överskottet stannar i företaget och investeras i bland annat utbildning och utveckling av våra medarbetare.

Vi gör dig bättre.

Samhallnyttan

Vi vågar påstå att vi är Sveriges viktigaste företag därför att vi kombinerar samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta på ett sätt som ingen annan kommer i närheten av. Vi samarbetar med företag som delar våra värderingar om mångfald på arbetsmarknaden. Våra kunder får hängiven arbetskraft samtidigt som de skapar en betydelsefull vardag för människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Det är en hållbar affärsidé och för den har vi bland annat utsetts till Europas mest hållbara företag. Tillsammans med våra kunder bryter vi utanförskap och bidrar till ett mer hållbart Sverige. Vi kallar det för Samhallnyttan.

Europas mest hållbara företag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Arbetsförmedlingen avgör

Arbetsförmedlingen bestämmer vilka som får jobb på Samhall, förutom för våra egna tjänstemän som vi rekryterar själva. Alla som anställs hos oss via Arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning. Våra medarbetare yrkesutbildas i vår egen skola och får det stöd och anpassning som behövs för att vara väl förberedda inför arbetsuppgifterna. Vi vet att våra medarbetare har ett oslagbart engagemang och när de väl får chansen på arbetsmarknaden överträffar de oftast förväntningarna.

Samhallmetoden – så matchar vi rätt

Vi har utvecklat vår egen matchningsprocess – Samhallmetoden. Det är en unik metod som är frukten av tusentals människors arbete och som provats i mängder av olika miljöer med ett fantastiskt resultat. I jakten på lönsamhet är det lätt att missa den faktor som har störst möjlighet att påverka slutresultatet – medarbetarna. Ska vi lyckas bättre måste vi bygga ett samhälle där människor kompletterar varandra. Samhallmetoden lyfter fram varje människas styrkor och förmågor för att hitta rätt personer till rätt arbetsuppgift. Och en matchning med rätt kollegor skapar dynamik. Bättre grupper ger bättre resultat.

Vi tar vara på en outnyttjad resurs

Fyra av tio svenskar i åldern 16-64 år med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga står utan sysselsättning (Statistiska centralbyrån, 2020). Samtidigt uppger majoriteten av dessa att de hade kunnat utföra ett arbete om de fick stöd och anpassning. Det är denna outnyttjade resurs som vi vill ta vara på genom att se möjligheter snarare än hinder.