Presskontakt

Pressmeddelanden

Pressbilder

Pressbilder på vd Sara Revell Ford.

För övriga bilder kontakta Samhalls pressjour enligt ovan.

Snabbfakta

Här har vi samlat snabba fakta om Samhall som kan vara nyttigt för dig som vill veta mer om vår verksamhet. Fördjupa dig mer på vår sida med frågor & svar.

Samhall är ett statsägt aktiebolag vars syfte är att utveckla människor med en funktionsnedsättning i arbetsförmåga genom riktiga jobb

Samhall startades 1980 och bestod då av ett antal skyddade verkstäder runt om i Sverige. Under 90-talet beslutades att Samhall skulle förändras i grunden, från skyddade arbetsplatser till skyddade anställningar. Under en tioårsperiod gick Samhall från att vara ett verkstadsföretag med bland annat batteritillverkning för Ericssons mobiltelefoner till ett tjänsteföretag där vi idag erbjuder arbete inom 24 olika yrkeskategorier ute hos våra kunder.

Vi är över 26 000 som arbetar på Samhall

Därmed är vi det företag som har flest anställda i Sverige. Vi har flest medarbetare i kärnuppdraget där cirka 20000 arbetar. Cirka 2000 finns inom LFU (Lönebidrag för utveckling), 1500 finns via AMT (Arbetsmarknadstjänster) och så har vi 1300 tjänstemän. Vi är också det företag som håller hela Sverige levande, eftersom vi finns där människor bor och verkar.

Samhall finns på över 7000 arbetsplatser på över 500 orter i hela Sverige

Styrkan i det här konceptet är dels att vi på ett tydligt sätt kan matcha människor mot passande arbete, dels att vi kan erbjuda arbete på fler orter. Men också att våra medarbetare går till samma arbetsplatser som sina grannar, och ofta utför samma arbetsuppgifter om än med viss anpassning.

Vi erbjuder riktiga jobb

En stor del av vårt vinnande koncept handlar om att vi kan erbjuda riktiga jobb som vi vunnit i konkurrens med andra företag. Vi gör helt enkelt affärer med företag som IKEA, ICA, Max Burgers, Willys och många fler, som betalar för våra tjänster.

Vi matchar medarbetarens funktionsuppsättningar mot ett arbete

Vår uppgift är att se till vad människor kan, inte vad de inte kan. Det låter kanske självklart, men många av våra medarbetare har mött det motsatta och har därför ofta en låg självkänsla när de kommer till oss.

Samhall konkurrerar på lika villkor

Samhall får en merkostnadsersättning från staten, som ska täcka den merkostnad som våra medarbetares funktionsnedsättning innebär. Tanken är att det ska fungera som ett lönebidrag. Men när vi räknar på ett jobb ute hos en kund använder vi samma eller liknande kalkylverktyg som våra konkurrenter. Efter det fyller vi kalkylen med människor som utifrån sin förmåga ser till att jobbet blir gjort. Ibland innebär det att tre av våra medarbetare gör ett jobb som är beräknat för en person, andra gånger är det en person som utför det men med extra stöd i form av handledning.

Vi skapar ”Samhallnytta”

Samhallnytta är vårt sätt att beskriva kombinationen av: Kundnytta, där vi utför ett arbete som kunder uppskattar och betalar för. Medarbetarnytta, där vi utvecklar vår medarbetare genom att ge dem utbildning, arbetserfarenhet och en yrkesidentitet för att på så sätt ge dem förutsättningar för ett bättre liv. Samhällsnytta, där vi ser till att människor med en funktionsnedsättning får ett riktigt jobb på ett kostnadseffektivt sätt.

Samhall är mångfald

Mångfald är något som finns i Samhalls DNA och vi vet att det är vår största styrka. Vi står för mångfald i funktion, geografi, ursprung, personligheter och på alla de sätt som gör människor unika – och det är vi mycket stolta över.