Omsorg

Omsorg – vi avlastar din personal

Vi har mycket erfarenhet av att arbeta med servicetjänster inom omsorg. När din personal då kan ägna sig helhjärtat åt vård frigör det tid, minskar stress och skapar en bättre arbetsmiljö.

”Att känna sig viktig betyder väldigt mycket”

När vi började ta hand om servicetjänsterna inom äldreomsorgen i Bodens kommun minskade vårdpersonalens sjukskrivningar stort. Iris från Samhall är med och avlastar och stortrivs med sitt jobb.

Läs mer om varför Samhalls insats blev en stor framgång

Personal inom omsorgen kan behöva hinna med mycket under en arbetsdag förutom direkta vårdinsatser: städa, tvätta och handla mat. Att de uppgifterna sköts bra är viktigt i brukarens vardag men kan samtidigt bli stressigt. Det kan också leda till mindre tid för själva vårdinsatsen.

Rätt person på rätt plats

När vi får ta hand om servicetjänsterna inom omsorg kan din vårdpersonal fullt ut ägna sig åt vad de är utbildade för. Här är några av de saker vi kan hjälpa till med:

 • städa
 • tvätta
 • handla och leverera mat och andra varor
 • hantera sopor
 • hjälpa till med kökssysslor
 • laga och stryka kläder
 • putsa fönster

Yrkesutbildad personal med stor kompetens

Vår pålitliga personal är yrkesutbildad från Samhallskolan inom området och har ofta också gått ett antal påbyggnadsutbildningar. Vi har flera olika yrkesroller inom omsorg:

 • Ledsagare
 • Lokalvårdare
 • Administratör
 • Omsorgsassistent
 • Serveringsbiträde
 • Vaktmästare
 • Tvätterimedarbetare
 • Fönsterputsare

Flera fördelar för personal och brukare

I verksamheter inom omsorg där vi har tagit över ansvaret för servicetjänsterna har flera positiva effekter visat sig, både för personal och för brukare:

 • Personalens sjukfrånvaro har minskat markant. När antalet vikarier gått ner har verksamhetens utgifter minskat och kvaliteten på serviceuppgifterna har förbättrats. Bland annat har städningen blivit mer regelbunden.
 • Vårdtagarna upplever en större trygghet med fler människor på plats i vardagen: när de både får mer omsorg och högre kvalitet på vården skapar det en bättre boendemiljö – och inte minst höjd livskvalitet.

Vill du veta mer?

Oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig omsorg är varmt välkommen att höra av dig till oss. Berätta vilka behov du har så tittar vi på tänkbara lösningar tillsammans.