Frågor och svar

Vad vill du veta? Här hittar du svaren på vanliga frågor om Samhall och vår verksamhet.

Samhalls medarbetare

Hur får jag jobb på Samhall?
Vem får inte jobb på Samhall?
Vad är Samhalls arbetsmarknadstjänster?
Kan en person med stor funktionsnedsättning jobba i Samhall?
Måste man kunna jobba heltid för att få jobba på Samhall?

Att samarbeta med Samhall

Vad kostar det?
Bara funktion – inga hinder?
Kan mitt företag rekrytera från Samhall?
Varför ska jag välja Samhall?

Samhalls uppdrag

Vilket är Samhalls uppdrag?
Hur lyckas Samhall med uppdraget?
Ska Samhall gå med vinst?
Vad gör Samhall?

Etik

Vad gör Samhall för att upprätthålla en god etik inom företaget?
Vad gör Samhall för att uppförandekod och hållbarhetspolicyn ska följas?
Snedvrids konkurrensen av Samhalls statliga ersättning?
Vad gör jag om jag vill anmäla oegentligheter (visslarfunktion)?
Hur lämnar jag synpunkter på Samhalls verksamhet?