Hållbarhet för Samhall

Samhall står för hållbart företagande. För oss innebär det långsiktigt och ansvarsfullt värdeskapande som affärspartner, arbetsgivare och aktör i samhället.

Vi ska nyttja alla våra resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. I alla beslut ska vi göra balanserade avvägningar för att maximera ”Samhallnyttan”, dvs hur vi gör affärer och skapar kundnytta, hur vi utvecklar medarbetare och skapar medarbetarnytta samt hur vi säkerställer att vi är en effektiv arbetsmarknadsåtgärd och skapar hög samhällsnytta.

Våra kunder bidrar också till hållbarheten i samhället eftersom kunderna är en förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag.

Samhall en god affär för hela samhället

Flera företag är medvetna om att deras samarbete med Samhall inte bara är en god affär för företaget, utan för hela samhället. De bidrar till att personer som stått utanför arbetsmarknaden får ett jobb, egen försörjning, självkänsla och social delaktighet. Företagen är stolta över detta arbete och berättar gärna om det för omvärlden.

Våra hållbarhetsmål

Vårt aktiva arbete för en hållbar utveckling är en del av bolagsstyrningen. Samhalls hållbarhetspolicy och medarbetarpolicy har fastställts av styrelsen och är vägledande vid nya affärer, investeringar och framtidsbeslut.

Våra hållbarhetsmål finns inom områdena

  • Medarbetare i arbete: Utveckling genom arbete för så många medarbetare som möjligt.
  • Mer samhällsnytta per skattekrona: Öka självfinansieringsgraden – en bra och effektiv verksamhet.
  • Engagerade medarbetare.
  • Verksamhet med låg miljöbelastning: Minska ”fotspåren” genom att öka andelen gas- och elbilar

Kontakt

Mari-Ann Levin-Pölde, hållbarhetschef
08-553 411 15
mari-ann.levin-polde@samhall.se