Hållbarhet för Samhall

Samhall står för hållbart företagande. För oss innebär det långsiktigt och ansvarsfullt värdeskapande som affärspartner, arbetsgivare och aktör i samhället.

Vi ska nyttja alla våra resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. I alla beslut ska vi göra balanserade avvägningar för att maximera ”Samhallnyttan”, dvs hur vi gör affärer och skapar kundnytta, hur vi utvecklar medarbetare och skapar medarbetarnytta samt hur vi säkerställer att vi är en effektiv arbetsmarknadsåtgärd och skapar hög samhällsnytta.

Våra kunder bidrar också till hållbarheten i samhället eftersom kunderna är en förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag.

Samhall en god affär för hela samhället

Flera företag är medvetna om att deras samarbete med Samhall inte bara är en god affär för företaget, utan för hela samhället. De bidrar till att personer som stått utanför arbetsmarknaden får ett jobb, egen försörjning, självkänsla och social delaktighet. Företagen är stolta över detta arbete och berättar gärna om det för omvärlden.

Vårt hållbarhetsarbete.

Vårt aktiva arbete för en hållbar utveckling är en del av bolagsstyrningen. Samhalls hållbarhetspolicy och medarbetarpolicy har fastställts av styrelsen och är vägledande vid nya affärer, investeringar och framtidsbeslut. Samhalls leverantörer måste respektera vår uppförandekod med krav som grundar sig på principerna i FN:s Global Compact och internationella konventioner.
Samhalls Code of Conduct for suppliers is also available in English

Våra hållbarhetsmål finns inom områdena

  • Fler medarbetare i arbete: Samhalls målsättning är att alla medarbetare, oberoende av hur mycket man kan arbeta, ska kunna bidra i våra kunduppdrag. Detta mäts genom nyckeltalet medarbetare i arbete (M.I.A.), vilket följer branschens snittintäkt per timme jämfört med Samhalls bruttovinst per lönetimme. M.I.A. visar hur många fler timmar Samhall behöver för att säkra en leverans jämfört med konkurrenterna. Målsättning är därmed att M.I.A. ska minska.
  • Engagerade medarbetare: Engagerade medarbetare tar större ansvar för sin egen utveckling och har också större kundfokus.
  • Ökad självfinansieringsgrad: Samhall ska finansiera en större del av verksamheten själv, vilket ger mer samhällsnytta per skattekrona. Självfinansieringsgraden mäts genom att ställa intäkterna från all affärsverksamhet i relation till företagets totala kostnader. Samhalls mål är att en ökande andel av våra intäkter ska komma från kunduppdrag.
  • Miljömål – Minskade koldioxidutsläpp: Samhalls största miljöpåverkan orsakas av koldioxidutsläpp från fordon och fastigheter. Därför strävar företaget efter att minska sin förbrukning av fossila drivmedel i relation till omsättningen (i tkr). Detta mål driver både en minskning av utsläppen och en effektivisering bilanvändningen.
  • Kundnöjdhet: Vi är helt beroende av våra kunder för att fullfölja vårt uppdrag – att utveckla våra medarbetare genom arbete. Nöjda kunder möjliggör tillväxt och bra arbetsplatser för medarbetarna.

Kontakt

Anna Hagvall, hållbarhetschef
Tel: 08-474 23 48
Anna.Hagvall@samhall.se