Samhalls ledningsgrupp

Sara Revell Ford

vd

Göran Olinder

Försäljningsdirektör

Pär Rasmusson

IT-direktör

Albin Falkmer

Direktör ägarstyrning & samhälle

Paul Lidbom

Ekonomi & finansdirektör, Tf. Direktör operativ drift

Tippu Mahmood

Strategi- och utvecklingsdirektör

Åsa Brunzell

Tf. HR & kommunikationsdirektör

Inga-Kari Fryklund

Tf. Kommunikationschef