Yttre och inre fastighetstjänster

Regelbundet underhåll skapar en välskött fastighet, minskar behovet av större kostsamma reparationer och skapar en välkomnande miljö för dina anställda och besökare. Vi tar med glädje och gott resultat hand om arbetet – både till det yttre och inre.

Vid yttre fastighetsskötsel har vi egenutbildade fastighetsskötare med erfarenhet inom de flesta arbetsuppgifter på området.

Vi kan bland annat hjälpa till med att:

 • klippa och trimma uteväxter
 • ta upp löv
 • gallra buskar
 • beskära träd
 • sköta planteringar
 • sopa, skotta och sanda
 • plocka skräp och tömma soptunnor

Vid inre fastighetsskötsel kan vi bland annat:

 • åtgärda enklare fel
 • ta hand om avfall
 • hjälpa till vid flytt
 • städa

Vi har också bred erfarenhet av olika typer av inspektionsronder, till exempel inom belysning och brandskydd.

Yrkesutbildade medarbetare

Kombinationen av vårt breda urval av tjänster och engagerad personal gör att vi kan garantera att du blir nöjd.

Våra medarbetare är utbildade inom yrkesrollen från Samhallskolan och har praktisk erfarenhet av att arbeta med fastighetstjänster.

Exempel på yrkesroller inom våra fastighetstjänster:

Fastighetsskötare

Vaktmästare

Servicevärdar

Servicetjänster

Vill du att vi tar ett helhetsgrepp om fler tjänster som underhåller din fastighet och verksamhet? Det gör vi gärna. Vi har stor erfarenhet av servicetjänster och är anlitade med gott resultat av många företag.

Läs mer om Servicetjänster här:

Kvinna med långt mellanbrunt hår ler in i kameran, det ser ut som att hon är påväg någonstans, hon står i en korridor

Servicetjänster

Servicetjänster – till din service

Samhall skräddarsyr tjänsteinnehållet utifrån en behovsanpassad helhetslösning.