Fastighetstjänster – vi vårdar din investering

När du har en välskött fastighet som underhålls regelbundet minskar behovet av omfattande reparationer och trivseln ökar. Vi har gedigen erfarenhet av att stödja kunder med fastighetstjänster – med gott resultat. Får vi ta hand om din investering?

Yttre och inre fastighetstjänster

Regelbundet underhåll skapar en välskött fastighet, minskar behovet av större kostsamma reparationer och skapar en välkomnande miljö för dina anställda och besökare. Vi tar med glädje och gott resultat hand om arbetet – både till det yttre och inre.

Vid yttre fastighetsskötsel har vi egenutbildade fastighetsskötare med erfarenhet inom de flesta arbetsuppgifter på området. Vi kan bland annat hjälpa till med att:

Snyggt och rent vid Göta kanal

Samhall ansvarar för fastighetsskötsel och städning hos Göta kanalbolag. Företagets fastighetschef Henrik Petterson är så nöjd med samarbetet att han gärna ser en utökning.  Vad ser han för fördelar och varför funkar uppdraget så bra? Läs mer här.

 • klippa och trimma uteväxter
 • ta upp löv
 • gallra buskar
 • beskära träd
 • sköta planteringar
 • sopa, skotta och sanda
 • plocka skräp och tömma soptunnor

Vid inre fastighetsskötsel kan vi bland annat:

 • åtgärda enklare fel
 • ta hand om avfall
 • hjälpa till vid flytt
 • städa

Vi har också bred erfarenhet av olika typer av inspektionsronder, till exempel inom belysning och brandskydd.

Yrkesutbildade medarbetare

Kombinationen av vårt breda urval av tjänster och engagerad personal gör att vi kan garantera att du blir nöjd.

Våra medarbetare är utbildade inom yrkesrollen från Samhallskolan och har praktisk erfarenhet av att arbeta med fastighetstjänster. Till din tjänst står våra fastighetsskötare, vaktmästare och servicevärdar.

Facility Management

Vill du att vi tar ett helhetsgrepp om fler tjänster som underhåller din fastighet och verksamhet? Det gör vi gärna. Vi har stor erfarenhet av Facility Management och är anlitade med gott resultat av många företag.

Läs mer om Facility Management här.

Hur går vi vidare?

Vi har kompletta lösningar: allt från enkel tillsyn till felavhjälpande underhåll. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att sköta din fastighet. Vid ett första samtal ringar vi in dina behov och ser vilka lösningar vi kan erbjuda.