Mats Fundin är driftledare för fastighetsavdelningen på Samhall i Strängnäs. Där ansvarar han för hela arbetslaget, planerar och lägger upp de arbetsuppgifter som han själv och resten av hans Samhall-kollegor utför för kunden Heimstaden, ett bostadsbolag som äger ett flertal hyreshus i Strängnäs.
Arbetslagen sköter om den yttre fastighetsskötseln, som innefattar allt från gräsklippning och ogräsrensning till att varje år i tid till midsommar klippa omkring 2 mil häckar runt om i Strängnäs.
– När jag först fick frågan om att ta ett jobb på Samhall visste jag knappt vad det var. Nu har jag jobbat på fastighetsavdelningen på Samhall i Strängnäs i drygt tre år och avancerat till driftledare. Ju mer ansvar jag fått, desto roligare är det att gå till jobbet. Jag stod utanför samhället i många år, men nu känns det som att jag har fått en andra chans i livet, säger Mats Fundin.
Se filmen om hur Mats lyckades bryta sitt utanförskap tack vare Samhall.