Som vd för Microsoft Sverige, och en av tech-branschens mäktigaste, har Hélène Barnekow ett tidspressat schema. Därför inleds intervjun på gående fot genom Microsofts luftiga citylokaler. Ändå tar hon sig tig tid att hälsa på varje enskild medarbetare vi möter. Alla är lika värdefulla. Alla ska inkluderas. Den värderingsstyrda drivkraften har sporrat Barnekow att ständigt utmana glastaket i den mansdominerade tech-branschen. 

Under sina 25 år inom IT- och telekom har Barnekow bland annat hunnit med ledarroller inom Sony Ericsson och Telia Sverige. Dessutom har hon aktivt arbetat för att få in fler kvinnor i varje styrelserum under resans gång. Allt annat vore ett slöseri med resurser, menar Hélène. 

Jämställdhet har varit hennes drivkraft sen hon som ung produktchef på Ericsson insåg att trots att det fanns en massa duktiga kvinnor, var det bara män som befordrades och kom till tals.

Nu har hon tagit ett bredare grepp om mångfald och inkludering – och vill att såväl företag som organisationer följer hennes exempel.  

Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige.

– För mig har detta alltid varit en stor del av företagandet, hur jag kan vara med och göra det bättre. Jag har utövat lagsport och då handlar det om hur man får med alla i laget. Är du ett lag med 11 spelare, och bara åtta är inkluderade, förlorar du matchen. Det är genom inkludering vi kan vinna som fotbollslag, företag, och på makronivå som samhälle.

Under årets Visa vägen-prisutdelning stod hon på scenen och talade till publiken och alla nominerade med ett uttalat mål: att visa att inkludering är en hjärtefråga och att förändringsarbetet måste börja på högsta ledningsnivå. Som exempel lyfter hon att Microsofts globala koncernchef Satya Nadella var i Sverige under en enda dag i våras. Då valde han att åka till Samhall Innovation Days, ett hackaton där representanter från olika företag och organisationer med olika kompetenser samlades för att utveckla och komma på smarta lösningar för att underlätta arbetslivet för personer inom autismspektrumet. 

– Det visar att koncernchefen på ett av världens största företag brinner för detta. Jag måste börja med mitt team och välja att göra saker som visar dem att detta är en viktig fråga. För att vara en bra ledare krävs att man är kommunikativ och får folk att känna att de är med på resan. 

Hon betonar också vikten av att ledare på alla nivåer i en organisation ska känna att de vill vara med och driva förändring, och berättar om ett spontant initiativ från hennes egna medarbetare.

– De har bildat ett ”culture team” bestående av personer med blandade bakgrunder, som ordnar allt från firandet av en indisk ljushögtid till en utbildande Inkluderingsdag för all personal.

Mer om Hélène Barnekow

Ålder: 57.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Familj: 21-årig dotter och 18-årig son.

Jobb: Vd Microsoft Sverige, sitter i styrelsen på GN Store Nord A/S.

Förebild: Melinda Gates.

Fritidsintresse: Träna, promenera, yoga, umgås, läsa skönlitteratur.

Betonar vikten av mångfald

Enligt Hélène har techbolagen både ett ansvar, och en möjlighet, att göra den nya tekniken tillgänglig för alla. Tillgänglighet är en hjärtefråga för Microsoft i utvecklingen av nya verktyg.

– Vi anställer en mångfald av talanger i våra utvecklingsteam, det borde fler företag göra. Vi har synskadade personer som utvecklar funktioner som gör våra tjänster mer tillgängliga, och en av våra hörselskadade utvecklare kom på idén att ”blurra” bakgrunden i Teams, eftersom det då blir lättare att fokusera för de som läser på läpparna. Nu använder alla den funktionen – det visar på nyttan med mångfald. 

Näringslivet är Barnekows givna förändringsplattform. 

– Mångfald och inkludering är viktigt för samhället, och därmed också för näringslivet. Mångfald och inkludering är inte längre något som är ”bra att ha” utan snarare ett måste för att få tillräckligt stor talangpool på arbetsmarknaden, säger Hélène. 

Man vågar inte kasta ut galna idéer om alla tänker på samma sätt och man själv känner att man tänker helt galet.

Hélène Barnekow

Microsoft jobbar aktivt med att locka till sig – och behålla – talanger från alla delar av samhället, med olika bakgrunder och förutsättningar. Då är en inkluderande kultur helt avgörande.

– Vi jobbar mycket med att förstå de privilegier man har när man inte tillhör de här grupperna.

Fördelarna med mer inkluderande rekryteringsprocesser är många enligt Hélène: Bättre arbetsklimat, en roligare, mer kreativ och innovativ arbetsplats. Forskning visar att de företag som lyckas med mångfald och inkludering också är de mest lönsamma, eftersom mångfald ger helt andra perspektiv.

Hélène Barnekow arbetar aktivt för att inkludera alla talanger på arbetsmarknaden.

– Det blir högt i tak, en modigare organisation. Man vågar inte kasta ut galna idéer om alla tänker på samma sätt och man själv känner att man tänker helt galet, säger Hélène. 

Alla ska inkluderas

Enligt henne är en förutsättning för att lyckas med mångfald och inkludering att sätta mätbara mål. 

– Inte för att det kvantitativa är det viktiga, utan för att det kommunicerar att det är viktigt. Vilka saker gör jag för att det ska bli synligt, i rekrytering, i vem jag pratar med, i vilken mentor jag har? Alla dessa saker skickar signaler ut i organisationen. 

I grunden handlar mångfald också om att spegla såväl sin kundbas som samhället i stort. 

– Många företag och organisationer behöver tänka på hur de kan göra sina hemsidor mer tillgänglig, för de som har svårt att hantera tekniken. Det kommer bli självklart framöver att de företag man vill jobba på, och vara partner eller kund till, reflekterar över vilka värderingar de står för. Här förväntas vi företag ta ansvar. 

Hélène ser positivt på utvecklingen, men är, precis som när hon tränade fotboll, inte nöjd förrän alla inkluderas.

– Vi måste hela tiden flytta oss framåt för att nå större grupper i samhället. Microsoft är ett företag för alla, man kan lyckas och trivas här oavsett vilken typ av förutsättning och bakgrund man har. 

Hélènes 3 tips för att öka mångfalden:

1

Börja med dig själv.

Du kan inte göra detta till en hr-fråga, eller tillsätta en chief diversity officer. När en organisation ska skapa nya normer måste du börja med dig själv och inte ducka för frågan.

2

Visa att du menar allvar.

Att jobba aktivt med inkludering innebär att du alltid skapar team som representerar mångfald, i stället för att rekrytera dina gamla skolkompisar. Ta in feedback och lär dig av teamet.

3

Håll i!

Det här är inget som någonsin blir ”klart”. Det handlar inte om en kvartalssatsning på inkludering, utan detta måste du jobba med hela tiden.