Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Inkludering är nyckeln till allt”

Hélène Barnekow är inte bara vd för Microsoft Sverige, utan också en ständig förkämpe för jämställdhet, mångfald och inkludering. Efter 25 år som kvinna i en mansdominerad IT-bransch vet hon hur det är att vara den som inte hörs, syns eller bjuds in i samtalet. Nu jobbar hon aktivt för att inkludera alla talanger på arbetsmarknaden.

Som vd för Microsoft Sverige, och en av tech-branschens mäktigaste, har Hélène Barnekow ett tidspressat schema. Därför inleds intervjun på gående fot genom Microsofts luftiga citylokaler. Ändå tar hon sig tig tid att hälsa på varje enskild medarbetare vi möter. Alla är lika värdefulla. Alla ska inkluderas. Den värderingsstyrda drivkraften har sporrat Barnekow att ständigt utmana glastaket i den mansdominerade tech-branschen. 

Under sina 25 år inom IT- och telekom har Barnekow bland annat hunnit med ledarroller inom Sony Ericsson och Telia Sverige. Dessutom har hon aktivt arbetat för att få in fler kvinnor i varje styrelserum under resans gång. Allt annat vore ett slöseri med resurser, menar Hélène. 

Jämställdhet har varit hennes drivkraft sen hon som ung produktchef på Ericsson insåg att trots att det fanns en massa duktiga kvinnor, var det bara män som befordrades och kom till tals.

Nu har hon tagit ett bredare grepp om mångfald och inkludering – och vill att såväl företag som organisationer följer hennes exempel.  

Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige.

– För mig har detta alltid varit en stor del av företagandet, hur jag kan vara med och göra det bättre. Jag har utövat lagsport och då handlar det om hur man får med alla i laget. Är du ett lag med 11 spelare, och bara åtta är inkluderade, förlorar du matchen. Det är genom inkludering vi kan vinna som fotbollslag, företag, och på makronivå som samhälle.

Under årets Visa vägen-prisutdelning stod hon på scenen och talade till publiken och alla nominerade med ett uttalat mål: att visa att inkludering är en hjärtefråga och att förändringsarbetet måste börja på högsta ledningsnivå. Som exempel lyfter hon att Microsofts globala koncernchef Satya Nadella var i Sverige under en enda dag i våras. Då valde han att åka till Samhall Innovation Days, ett hackaton där representanter från olika företag och organisationer med olika kompetenser samlades för att utveckla och komma på smarta lösningar för att underlätta arbetslivet för personer inom autismspektrumet. 

– Det visar att koncernchefen på ett av världens största företag brinner för detta. Jag måste börja med mitt team och välja att göra saker som visar dem att detta är en viktig fråga. För att vara en bra ledare krävs att man är kommunikativ och får folk att känna att de är med på resan. 

Hon betonar också vikten av att ledare på alla nivåer i en organisation ska känna att de vill vara med och driva förändring, och berättar om ett spontant initiativ från hennes egna medarbetare.

– De har bildat ett ”culture team” bestående av personer med blandade bakgrunder, som ordnar allt från firandet av en indisk ljushögtid till en utbildande Inkluderingsdag för all personal.

Mer om Hélène Barnekow

Ålder: 57.

Bor: Östermalm, Stockholm.

Familj: 21-årig dotter och 18-årig son.

Jobb: Vd Microsoft Sverige, sitter i styrelsen på GN Store Nord A/S.

Förebild: Melinda Gates.

Fritidsintresse: Träna, promenera, yoga, umgås, läsa skönlitteratur.

Betonar vikten av mångfald

Enligt Hélène har techbolagen både ett ansvar, och en möjlighet, att göra den nya tekniken tillgänglig för alla. Tillgänglighet är en hjärtefråga för Microsoft i utvecklingen av nya verktyg.

– Vi anställer en mångfald av talanger i våra utvecklingsteam, det borde fler företag göra. Vi har synskadade personer som utvecklar funktioner som gör våra tjänster mer tillgängliga, och en av våra hörselskadade utvecklare kom på idén att ”blurra” bakgrunden i Teams, eftersom det då blir lättare att fokusera för de som läser på läpparna. Nu använder alla den funktionen – det visar på nyttan med mångfald. 

Näringslivet är Barnekows givna förändringsplattform. 

– Mångfald och inkludering är viktigt för samhället, och därmed också för näringslivet. Mångfald och inkludering är inte längre något som är ”bra att ha” utan snarare ett måste för att få tillräckligt stor talangpool på arbetsmarknaden, säger Hélène. 

Man vågar inte kasta ut galna idéer om alla tänker på samma sätt och man själv känner att man tänker helt galet.

Hélène Barnekow

Microsoft jobbar aktivt med att locka till sig – och behålla – talanger från alla delar av samhället, med olika bakgrunder och förutsättningar. Då är en inkluderande kultur helt avgörande.

– Vi jobbar mycket med att förstå de privilegier man har när man inte tillhör de här grupperna.

Fördelarna med mer inkluderande rekryteringsprocesser är många enligt Hélène: Bättre arbetsklimat, en roligare, mer kreativ och innovativ arbetsplats. Forskning visar att de företag som lyckas med mångfald och inkludering också är de mest lönsamma, eftersom mångfald ger helt andra perspektiv.

Hélène Barnekow arbetar aktivt för att inkludera alla talanger på arbetsmarknaden.

– Det blir högt i tak, en modigare organisation. Man vågar inte kasta ut galna idéer om alla tänker på samma sätt och man själv känner att man tänker helt galet, säger Hélène. 

Alla ska inkluderas

Enligt henne är en förutsättning för att lyckas med mångfald och inkludering att sätta mätbara mål. 

– Inte för att det kvantitativa är det viktiga, utan för att det kommunicerar att det är viktigt. Vilka saker gör jag för att det ska bli synligt, i rekrytering, i vem jag pratar med, i vilken mentor jag har? Alla dessa saker skickar signaler ut i organisationen. 

I grunden handlar mångfald också om att spegla såväl sin kundbas som samhället i stort. 

– Många företag och organisationer behöver tänka på hur de kan göra sina hemsidor mer tillgänglig, för de som har svårt att hantera tekniken. Det kommer bli självklart framöver att de företag man vill jobba på, och vara partner eller kund till, reflekterar över vilka värderingar de står för. Här förväntas vi företag ta ansvar. 

Hélène ser positivt på utvecklingen, men är, precis som när hon tränade fotboll, inte nöjd förrän alla inkluderas.

– Vi måste hela tiden flytta oss framåt för att nå större grupper i samhället. Microsoft är ett företag för alla, man kan lyckas och trivas här oavsett vilken typ av förutsättning och bakgrund man har. 

Hélènes 3 tips för att öka mångfalden:

1

Börja med dig själv.

Du kan inte göra detta till en hr-fråga, eller tillsätta en chief diversity officer. När en organisation ska skapa nya normer måste du börja med dig själv och inte ducka för frågan.

2

Visa att du menar allvar.

Att jobba aktivt med inkludering innebär att du alltid skapar team som representerar mångfald, i stället för att rekrytera dina gamla skolkompisar. Ta in feedback och lär dig av teamet.

3

Håll i!

Det här är inget som någonsin blir ”klart”. Det handlar inte om en kvartalssatsning på inkludering, utan detta måste du jobba med hela tiden.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se