I dag talas det ofta om att individen kan rustas för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom exempelvis utbildning eller praktik. Men genom att vända på perspektivet och i stället se över vem som gör vad på en arbetsplats kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta. Det menar Sveriges kommuner och regioner, SKR, som har ”Rekrytera bredare” som en av nio strategier för att klara framtidens kompetensförsörjning. 

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKR.

För att utvärdera kommunernas arbete med att använda kompetensen rätt och bredda sin rekrytering har SKR tillsammans med Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet genomfört projektet ”Fler vägar in” i åtta svenska kommuner. Enligt Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKR, ledde projektet till flera insikter.
– Det är viktigt att inte tänka att man ska rekrytera en person med funktionsnedsättning, utan att man ska rekrytera en person med kompetens för uppgiften. Det viktigaste jag lärde mig är att vi alla har olika svårigheter, oavsett funktionshinder eller ej. Jag har medarbetare som har svårt för exempelvis nya digitala verktyg, som ärendehanteringssystem eller att arbeta i aktivitetsbaserade kontorslandskap. 
Hon berättar att de genom att börja tänka i nya banor fick en öppnare dialog i organisationen. Något som också ledde till att det blev mer accepterat att vara öppen med sina egna svårigheter och be om hjälp. 

Viktigt med UUA

En annan viktig lärdom var vikten av samverkan med fackförbunden och Arbetsförmedlingen, berättar Åsa Furlén-Thulin. Likaså vikten av att se rekrytering som ett sätt att effektivisera kommunernas arbete.
– Den är viktigt att det inte blir en arbetsmarknadsfråga med specialsydda tjänster, utan att kommunerna tittar på vad organisationen kan tjäna i tid för exempelvis förskolelärare om man tar bort vissa arbetsuppgifter som någon annan kan genomföra lika bra. 
Även om matchning av arbetstagare och arbetsuppgifter är bra kan det ändå behövas vissa anpassningar på arbetet. Vad lärde ni er om det?
– Att det viktigaste är att arbeta med det begrepp som kallas Universell utformning av arbetsplatser, UUA. Men det är också viktigt att fråga varje medarbetare vad de tycker är viktigt eftersom ingen person är den andra lik. Ofta handlar det om mindre anpassningar som är bra för alla ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Hur kan andra arbetsgivare lära sig av eller dra fördel av ert projekt?
– Genom att läsa vår ”Guide till inkluderande arbetsplatser”. Där finns tips om hur man kan komma i gång med universell utformning av arbetsplatsen, tänka vid rekrytering och även några tips på hur man som arbetsgivare kan stödja enskilda medarbetare.

Tre tips från Åsa Furén-Thulin – Så arbetsleder och möter du personer med funktionsnedsättning

1

Använd gärna SKR:s workshopmodell ”Använd kompetensen rätt” både för inkludering av alla på arbetsplatsen och för att kunna se vilka kompetenser som saknas på arbetsplatsen.

2

Samverka med andra aktörer när det behövs – ingen arbetsgivare eller chef kan allt och behöver därför själv ta stöd.

3

Var inte rädd att fråga medarbetarna. Kräv aldrig ett svar, men visa att du är öppen och förstående för varje medarbetare.

Läs mer!

Ladda ner SKR:s guide till Inkluderande arbetsplatser här.

 

Ladda ner SKR:s workshopmodell för att se vilka kompetenser som finns och saknas här.