Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Personer med funktions­nedsättning har en unik kompetens”

Fatmir Seremeti förlorade synen som tonåring – och därmed också livslusten. Tack vare idrotten fick han förebilder som visade att livet som synskadad inte behöver vara hopplöst och att mörker kan vändas till framgång. I dag är han själv en förebild som brinner för att få fler funktionsnedsatta att bli mer delaktiga i samhället. 

Fatmir Seremeti växte upp i Rosengård i Malmö och drömde om att bli fotbollsproffs, precis som idolerna Pelé och Maradona. Men när han var 13 år drabbades han av grön starr, en ögonskada som vanligtvis drabbar äldre, och fick veta att han skulle förlora synen helt. 

Fatmir och hunden Gibson springer i löparspåret.
Fatmir samlar ofta in pengar genom olika löparutmaningar, bland annat en som går ut på att han ska springa 2021 kilometer under 2021. Här springer han tillsammans med ledarhunden Gibson.

– På två år gick jag från att ha varit en glad och sprallig kille till att inte vilja leva, säger Fatmir. 

Vändningen kom när en kvinna från Specialpedagogiska institutet gav Fatmir chans att testa olika parasporter, bland annat goalball som är en bollsport för synskadade. 

– Det handlade inte så mycket om idrottandet i sig som att jag hittade förebilder som visade att livet som blind inte behöver vara tråkigt, instängt och osjälvständigt. Stevie Wonder i all ära, men han var ingen jag kunde identifiera mig med som ung och han var den enda blinda jag kände till.  

Populär på Tiktok

Idrottandet och den nya gemenskapen gav Fatmir Seremeti livsglädjen tillbaka, men också nya mål att fokusera på efter att fotbollsdrömmarna hade gått i kras. Fatmir utvecklades till en av landets främsta goalballspelare, med bland annat ett VM-guld och tre paralympics på meritlistan. Parallellt med idrottskarriären har han startat eget företag, genom vilket han föreläser och utbildar med målet att alla med funktionsnedsättning, synlig som osynlig, ska kunna arbeta, studera och verka på samma villkor som alla andra i samhället. Han har också ett populärt Tiktok-konto där han delar med sig av videoklipp från vardagen som blind till sina fler än 50 000 följare. De kan handla om alltifrån hur man dejtar som blind till hur han hanterar känslor av sorg över att inte längre kunna se, eller riskerna med slarvigt parkerade elsparkcyklar. Många ämnen tas upp med en stor portion humor.

– Jag tror inte på att skälla på eller dumförklara folk, jag tror att man når ut bättre med värme, kärlek och humor. 

Idrottandet är en stor del av Fatmir Seremetis liv. Ett mål är att utvecklades till att bli en av landets främsta goalballspelare.

Fatmir Seremeti har också delat med sig av sin resa i biografin ”Från mörker till framgång”, som lanserades i fjol.

– Att skriva den var både det svåraste och bästa jag har gjort. Jag tog upp ämnen som jag aldrig hade pratat med någon om, som mina självmordstankar. Jag gjorde det för att jag ville visa hur långt det kan gå om vi inte vågar prata om vad vi känner. Det är inte manligt att hålla sorg och mörka tankar inne, tvärtom. Vi måste prata om att det är okej att söka hjälp när vi mår dåligt.  

Att få vara delaktig i samhället och känna sig behövd är A och O.

Fatmir Seremeti

I dag är en av Fatmirs stora drivkrafter att visa andra unga med synnedsättning att de inte behöver känna samma hopplöshet som han själv gjorde som ung. Men också att sprida information om hur det är att leva till exempel som blind, och därmed sänka trösklarna och hjälpa fler in i arbetslivet. 

– Att få vara delaktig i samhället och känna sig behövd är A och O. Det är ett mänskligt behov som många med funktionsnedsättning inte får tillfredsställt. 

Porträttbild av Fatmir Seremeti vid Švästra Hamnen i Malmšö.
Fatmir Seremeti.

Anpassade arbetsplatser gynnar alla

När Visa vägen-priset delades ut hösten 2021 föreläste Fatmir från scenen under galan, och fick då chansen att nå ut till många av näringslivets representanter. Han pratade bland annat om vikten av att se personer med funktionsnedsättning som en tillgång.

– Arbetsgivare som drar sig för att anställa människor med funktionsnedsättning går miste om unik kompetens som inte går att läsa sig till. Titta på Apple och andra bolag som har tagit täten i frågor som rör mångfald och inkludering; deras siffror ser bättre ut än företag som inte jobbar med de frågorna. Och om du anpassar arbetsplatsen för människor utifrån deras behov kommer den garanterat att bli tillgänglig även för andra besökare och kunder. 

Fatmir Seremeti har själv hunnit testa flera olika arbetsplatser genom åren. Han har bland annat delat ut post, jobbat på förskola och i matbutik.

– Det är erfarenheter som jag alltid kommer att bära med mig av och ha nytta av. Jag tycker att det mesta har fungerat bra, men har upplevt att det inte ställs samma krav på mig som på de som ser. Så länge jag får de hjälpmedel jag behöver kan man ställa precis samma krav på mig. Om man inte ser den potentialen hos människor med funktionsnedsättning, är risken att man går miste om duktiga medarbetare med förmåga att berika och förändra sitt och andras liv. De måste bara få chansen.

Mer om Fatmir Seremeti

Ålder: 38 år.

Bor: Malmö.

Familj: Tre barn och ledarhunden Gibson.

Gör: Driver egna företaget Insight Visions och arbetar med tillgänglighetsfrågor på reseföretaget Handiscover. Delar med sig av livet som blind på Tiktok och medverkar i podden ”I mörkret med”, Sveriges enda podcast där gästerna intervjuas i totalt mörker. Samlar ofta in pengar genom olika löparutmaningar, bland annat en som går ut på att han ska springa 2021 kilometer under 2021. För varje kilometer donerar Fatmir pengar till en insamling med syfte att ge ensamstående föräldrar till barn med grav funktionsnedsättning en spahelg och barnpassning.

Aktuell: Föreläste nyligen då Visa vägen-priset delades ut.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se