När man tänker på risker i arbetsmiljön, tänker man kanske i första hand på risken att skadas fysiskt, till exempel i maskiner. Men för att en arbetsplats ska bli säker behöver man tänka bredare än så, betonar Torbjörn Jonsson. Efter 18 år som ombudsman på fackförbundet Fastighets har han gedigen kunskap om risker och säkerhet på arbetsmarknaden.
– Arbetsplatsolyckor där människor skadas allvarligt och dör är som toppen av ett isberg. Det är det mest synliga, men under finns många tillbud, mindre allvarliga olycksfall och andra typer av faror. Det kan vara hot, våld och diskriminering. Och även dålig ergonomi som är en säkerhetsrisk på längre sikt, säger han.

Alltid chefens ansvar


Vilka risker som finns beror på vilket jobb du har. Oavsett är det alltid chefens ansvar att informera om risker och säkerhetsrutiner så att alla medarbetare förstår.
– Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av arbetsmiljön och se till att det finns säkerhetsrutiner. Görs det bra kan många skador undvikas. Arbetet ska också anpassas så att det blir säkert utifrån den funktionsvariation man har.
Även som anställd har du ett ansvar för säkerheten.
– Alla har en skyldighet att bidra till en trygg arbetsmiljö
– inte bara för sig själv utan också för sina jobbarkompisar. Min upplevelse är att den fysiska arbetsmiljön generellt har blivit bättre med åren, men när det gäller det psykosociala finns många problem.
Det är många som känner sig otrygga på sina arbetsplatser. Det kan handla om trakasserier eller att man inte blir inkluderad i gemenskapen.

Vänd dig till chefen


För att komma till rätta med det behöver var och en hjälpa till genom att vara en schysst arbetskamrat. Du ska heller inte blunda om du ser att någon far illa eller andra typer av risker.
– Då ska du ta upp problemet med din närmaste chef. Om du inte vågar prata med chefen eller om hen inte lyssnar, ska du vända dig till ditt skyddsombud, säger Torbjörn.