Om SBTi

Om Samhalls godkända klimatmål 

Samhall commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 70% by 2028 from a 2021 base year.*  

Samhall also commits to reduce absolute scope 3 GHG emissions from fuel and energy-related activities, upstream transportation and distribution, waste generated in operations, business travel, and investments 20% within the same timeframe.*  

Samhall further commits that 85% of its suppliers by spend, covering purchased goods and services, and capital goods, will have science-based targets by 2028. 

*The target boundary includes biogenic land-related emissions and removals from bioenergy feedstocks. 

Vad Samhall gör för att nå målen 

Vi har tagit fram handlingsplaner inom områdena Fordon & resor, inköp, investeringar, fastighet. De viktigaste aktiviteterna som görs är 

  • Omställning till fossilfri fordonsflotta 
  • Tanka HVO100  
  • Miljöcertifierad el i egna elavtal 
  • Kravställa fossilfri el i hyresavtal där fastighetsägaren har elavtalet 
  • Energieffektiviseringar i våra tvätterier 
  • Samarbete med leverantörer för uppmuntra dem att sätta sina egna utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalet och 1,5 gradersmålet 
  • Digitala möten och ska ta tåget istället för flyg på sträckor under 60 mil 

Varför viktigt för kunder 

  • Många kunder har egna mål som omfattar leverantörskedjan och ställer därför krav på oss. 
  • Visar på Samhalls engagemang och ansvarstagande i klimatfrågan 
  • Viktig kvalitetsstämpel  

Så här kommunicerar andra kring sina SBTi-mål 

Läs också: