I och med anslutningen till SBTi åtar sig Samhall att minska sina växthusgasutsläpp i egen verksamhet med 70 procent till 2028 jämfört med 2021 års nivå. Bolaget åtar sig också att minska indirekta utsläpp från bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transporter, avfall, affärsresor och investeringar med 20 procent inom samma tidsram.

I klimatmålen ingår också att Samhall ska arbeta för en minskad klimatpåverkan hos leverantörerna. 85 procent av leverantörerna ska ha vetenskapligt baserade klimatmål till 2028.

– Samhall arbetar både med social hållbarhet och tar ansvar för vår miljö. Våra klimatmål är en viktig del i vår strategi som ansvarsfullt och värdeskapande företag för våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Att vi fått målen validerade visar att vi är på rätt väg, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

Samhall har under många års tid haft ett aktivt klimatarbete och har minskat sina klimatutsläpp från fordonsflottan. För att säkerställa att klimatmålen nås har Samhall beslutat om handlingsplaner. De innehåller en rad aktiviteter som ska resultera i minskade utsläpp. Några exempel är:

  • Fortsatt elektrifiering av fordonsflottan
  • Miljöcertifierad el i egna och hyra lokaler
  • Energieffektiviseringar
  • Samarbeta med våra leverantörer för att dem att sätta sina egna utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalet och 1,5 gradersmålet

Om Science Based Target initiative (SBTi)

Science Based Target initiative är ett globalt initiativ som hjälper företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Det stöds av WWF, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Carbon Disclosure Project (CDP). Initiativet syftar till att uppmuntra ambitiösa klimatåtgärder inom näringslivet.