Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) saknar i större utsträckning en sysselsättning jämfört med övriga befolkningen. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera arbetskraft.
Det leder till att personer med npf löper större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra och att företag går miste om både viktig kompetens, arbetskraft och lönsamhet.
Men det behöver inte vara så.
Det här glappet som medför stora konsekvenser för både människor och företag går att minska.

En tröskel att komma över är missuppfattningar och fördomar om personer med npf-diagnoser. Arbetsgivare kanske har uppfattningen att anställningen kan bli lite bökig och stökig och därför inte är värd insatsen.

– Det finns idéer om att personer med diagnoser ställer till det, att det blir konstiga situationer och att man inte vet hur det blir och att det finns vissa risker. Att de gör konstiga grejor, att de säger konstiga saker. Sånt kan ju hända. Men det kan ju hända alla anställda på ett arbete, även chefer. Det finns ganska mycket forskning som säger att det kanske blir konstiga situationer ibland men att vanliga anställda ställer till det lika mycket, men på ett annat sätt, säger Sven Bölte, professor vid Karolinska Institutet i Stockholm och chef för centrum för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (KIND).

”Behöver inte vara rocket science”

Lösningen är öppenhet och medvetenhet, anser han.

– Genom att som arbetsgivare vara tydlig och ge människor en chans. Inventera arbetsplatsen – hur bra är vi på det här? Kan vi anpassa vissa saker? Kan vi göra så personen kan ha en egen arbetsplats? Kan man säga att personen inte behöver vara med på alla sociala tillställningar? Allt det här behöver inte vara rocket science egentligen, säger Sven Bölte när han gästade Samhalls Linkedin Live-sändning med HR- & kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala.

Genom att se till varje individs styrkor, intressen och vad som motiverar hen så har företaget mycket att vinna.

– Vad finns det för passion i en människa, var sitter energierna? Det ska vi ta tillvara på. Det är en fördel att ha en annorlunda person på sin arbetsplats. De kan ibland utmana på ett väldigt bra sätt. De ställer frågor som inte andra ställer, kommer med kommentarer och idéer som inte andra gör och det måste man lära sig att uppskatta, säger Sven Bölte.

Tolerans och tydlighet

Men det här arbetet kommer inte gå automatiskt. Företaget kan inte bara ha ett värdegrundspapper och sedan tro att nu kommer anpassningen att ske. Det krävs en insats och kunskap hur man gör det.

– Man kan prata med forskare och intresseorganisationer och framför allt med målgruppen själv om det här. Det är ju de som har kunskap om sig själva. Och har man en större grupp att tillgå så kan få ganska mycket klokskap därifrån. I dag ska vi ju helst samproducera lösningar, säger Sven Bölte.

Om man bara vänder sig till de enskilda parterna, då kommer det inte att fungera, anser Sven Bölte. Det krävs att man samskapar lösningar där alla har fått vara med, blivit hörda och fått bidra. Kommer man dit så är mycket vunnet, både för den anställde och för företaget.

– Det finns ingenting som säger att den här gruppen inte skulle ha samma möjligheter eller kompetens för att klara av vissa jobb. Framför allt när man visar tolerans och tydlighet och kanske gör vissa anpassningar. Man ska veta att de som inte har diagnoser ställer också krav. De vill ha sitt fika, sitt kaffe, sin semester. Och det verkar vara helt accepterat. Npf-personen kanske har andra krav. Men det måste inte vara så svårt att genomföra dem också, säger Sven Bölte.

Tre tips till arbetsgivare för att jobba inkluderande

  1. Se över rekrytering (annons/intervju)
    Var flexibel i processen. Fokusera i annonstexterna på det som verkligen gäller arbetet och inte alla fantastiska, ouppnåeliga  superegenskaper som efterfrågas. Då kommer fler med diagnoser att söka eftersom fokus ligger på det man är formellt kvalificerad för. Och kanske ha första intervjun på distans så fler känner sig säkra i situationen?
  2. Arbeta aktivt med mångfaldskultur
    Ha projekt, en ansvarig och fortbildning kring sin värdegrund. Det räcker inte med att skriva ned den. Lyft redan anställda med diagnoser och ha en plats där man aktivt pratar om alla typer av mångfald.
  3. Samverka med intresseorganisationer
    Bjud in personer från organisationer som kommit ganska långt i sitt arbete. Ta kontakt med forskare i till exempel MIND som kan hjälpa till med utbildningar. Då lyfter man inte bara medvetenheten, utan kommer även med konkret hjälp på plats.

Här kan du se hela sändningen med professor Sven Bölte