Rekrytering

Rätt person på rätt plats. Genom arbete och utbildning inom efterfrågade yrkesområden utvecklar Samhall medarbetare sin yrkeskompetens och därmed sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Samhalls medarbetare har därmed kommit att utgöra en rekryteringspool för andra arbetsgivare.

En rekrytering kan gå till på olika sätt. Beroende på vad som passar våra kunder bäst kan anställningen föregås av en inledande branschlösning eller en kortare praktikperiod. Självklart kan våra kunder även välja att rekrytera direkt.

Oavsett modell håller vi löpande kontakt med både dig och din nye medarbetare under första året. Skulle det behövas så kan vi även hjälpa till med kompletterande rådgivning och stöd. Medarbetaren har även en möjlighet att återfå sin anställning på Samhall inom de första tolv månaderna.

Vi yrkesutvecklar våra medarbetare inom
Intresserad? Kontakta oss!
truckförare väntar på ditt samtal
Självklart för Samhall – en bonus för dig.