Hotellkedjan Nordic Choice Hotels verkar i en bransch med stora rekryteringsbehov. För att få en effektiv kompetensförsörjning krävs det därför kreativa lösningar och nytänkande. Med mångfald som ett av sina kärnvärden har det därför blivit självklart att utmana normer inom rekrytering och även välkomna medarbetare med funktionsvariationer. Här skapas effektiva team utifrån de olikheter som finns och varje individs unika talanger och förmågor.

– Vi måste tänka på många olika sätt kring rekrytering. Eftersom mångfald är en av Nordic Choice Hotels kärnvärderingar är rekrytering från organisationer som Samhall ett väldigt bra alternativ, säger Josefin Tängnander, People & Culture Manager på Nordic Choice Hotels.

Sedan vi startade det här arbetet tillsammans med Samhall har medarbetarnöjdheten ökat med ungefär 300 procent.

Samarbetet mellan Samhall och Nordic Choice Hotels har visat sig vara en framgångsfaktor även affärsmässigt. I Nordic Choice Hotels hållbarhetsmål finns de tre grundpelarna people, profit och planet som alla är viktiga beståndsdelar för affären. De visar att affärsnytta och medarbetarnytta går alldeles utmärkt att kombinera.

– Två gånger per år genomför vi medarbetarundersökningar. Sedan vi startade det här arbetet tillsammans med Samhall har medarbetarnöjdheten ökat med ungefär 300 procent. Det visar svart på vitt att det verkligen ger de resultaten vi önskar, berättar Marcus Sandén, Hotelldirektör på Comfort Hotel i Malmö.

Effektivare rekryteringsprocesser

Åsa Brink på Samhall ansvarar lokalt för rekryteringarna till Comfort Hotell Malmö och har under årens lopp presenterat ett flertal medarbetare som rekryterats. Där handlar det alltid om att matcha rätt personer med rätt arbetsplats och arbetsuppgifter – en process som ofta tar mycket tid att genomföra på egen hand för företag. Marcus Sandén på Comfort Hotel instämmer i den bilden.

– Den mest tidskrävande delen i rekryteringar är att analysera cv:n, ringa referenser och liknande. Det har varit till stor hjälp att det istället är Samhall som analyserar rekryteringsbehoven och sedan väljer ut de kandidater som passar hotellet bäst. De hjälper dessutom till med att följa upp medarbetarens prestationer löpande. En annan fördel är att du kan utvärdera kandidaten under en månads praktikperiod medan Samhall står för lön och försäkringar, berättar han.

Här ska man vara olika och inte precis likadana. Det finns ingen här som är precis som någon annan.

Medarbetare på Comfort Hotel

Uppdrag:

Nordic Choice Hotels behöver löpande rekrytera medarbetare till sina hotellanläggningar och hitta effektiva rekryteringsprocesser. Eftersom mångfald är ett av deras kärnvärden är det viktigt att aktivt hitta och inkludera personal med funktionsnedsättningar som kan hjälpa till.

 

Lösning:

Sedan 2015 har Nordic Choice Hotels samarbetat nationellt med Samhall för att hitta rätt kompetens. Rekryteringsprocessen har blivit mer effektiv i samband med att Samhall matchar behov mot kompetens och presenterar passande kandidater.

 

Effekt:

Ett flertal medarbetare har rekryterats till Nordic Choice Hotels under årens lopp och kompetensförsörjningen har underlättats och effektiviserats. Samtidigt arbetar de aktivt med sina hållbarhetsmål och kärnvärden som gynnar affären i stort. Medarbetarundersökningar visar dessutom att medarbetarnöjdheten ökat med cirka 300 procent sedan samarbetet inleddes.