På den här sidan har vi samlat två kontaktvägar till Samhall. Först ett formulär där du kan lämna dina synpunkter på Samhall, vi tar tacksamt emot både kritik och beröm.

Om du vill uppmärksamma grova felaktigheter kan det röra sig om ett visselblåsande. I det läget skall du använda vår funktion för vissel, som sköts av en extern part. Du hittar detta längre ned på sidan.

Synpunkter på & frågor om Samhall

Om du har synpunkter på Samhalls verksamhet eller vill veta mer om oss meddelar du oss här. Vi tar tacksamt emot kritik, tankar och beröm eller ideér om hur vi kan bli bättre på det vi gör.

Visslarfunktion

Utöver formuläret ovan för synpunkter på Samhall har vi en visslarfunktion. Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker grova missförhållanden inom Samhall. Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef, alternativt använda formuläret ovan.

Om visslarfunktionen

Ett vissel är begränsat till att handa om allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Samhalls vitala intressen

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till Samhall?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Samhall utan din tydliga tillåtelse. Läs mer hos Interaktiv Säkerhet.