Uppdatering: Sedan reportaget gjordes har Carin Götblad gått vidare till andra tjänster inom polisen.


Vid ett skrivbord sitter Veronica Jakobsson och lyssnar på bandade förhör som hon för över till skrift. Hon är anställd som administratör hos Polismyndigheten Region Mitt och jobbar med transkribering. En viktig men tidskrävande uppgift.

– Det känns som att jag bidrar till ett väldigt viktigt arbete och det gör att jag växer som människa, säger Veronica Jakobsson.

Veronica Jakobsson

Att nå bortom traditionella målgrupper

I syfte att avlasta polisens utredare inledde Polismyndigheten Region Mitt ett rekryteringsprojekt där personer med funktionsvariationer erbjöds administrativa jobb inom polisen. För att nå målgrupper som traditionellt inte söker sig till myndigheten på egen hand skedde rekryteringen i samarbete med Samhall.

– Samhall är så proffsiga. Jag har begränsat med tid så allt måste vara effektivt. Med deras hjälp har vi fått in olika sorters människor med olika erfarenheter som arbetar med olika saker. De hjälper oss och gör viktiga insatser i vår verksamhet, berättar Carin Götblad, Regionpolischef vid Polismyndigheten Mitt.

Carin Götblad

Mångfald och inkludering är ett viktigt arbete vid rekryteringar eftersom Polismyndigheten och dess anställda ska spegla samhället i stort.

– Vi rekryterar från Samhall för att vi behöver deras personals kompetens och hjälp. Ofta bidrar de dessutom med fler perspektiv som ger en ännu bättre verksamhet som medborgarna känner igen sig i. Det ökar i sin tur förtroendet för Polisen, säger Carin Götblad.

Interna utbildningar i ledarskap

Under projektet utbildade Samhall ett antal chefer i att leda medarbetare med funktionsvariationer. Idag arbetar ett tiotal personer från Samhall hos Polismyndigheten Region Mitt med administrativa tjänster för att avlasta utredarna.

– Under samarbetet med Samhall har jag insett hur viktigt det är att se individers möjligheter istället för deras hinder. Jag kan verkligen rekommendera andra arbetsgivare att ta chansen att rekrytera från Samhall, det har varit otroligt lärorikt, säger Emma Vangstad som arbetar som Gruppchef på Polismyndigheten.

Uppdrag:

Polismyndigheten Region Mitt behövde hjälp att hitta och rekrytera personal i syfte att avlasta polisens utredare med administrativa arbetsuppgifter och samtidigt öka mångfalden på arbetsplatsen.

Lösning:

Samarbetet mellan Samhall och Polismyndigheten Region Mitt har resulterat i ett tiotal rekryteringar av medarbetare som nu arbetar med olika administrativa arbetsuppgifter inom polisen.

Effekt:

Genom att frigöra administrationstid från polisens utredare får de bättre förutsättningar att hinna med de mer komplexa arbetsuppgifterna. Rekryteringarna har dessutom bidragit till ökad mångfald bland personalen som gett positiva effekter i stort och ett ökat förtroende i samhället.