Producenter av förpackningar har sedan 1994 haft ansvaret för insamling av förpackningar från privatpersoner och har gjort det genom det gemensamma bolaget FTI. Regeringen beslutade sommaren 2022 att FTI skulle avvecklas och att ansvaret för insamlingen gå över till kommunerna från den 1 januari 2024.

Samhall hade då ett stort uppdrag från FTI att sköta renhållningen kring återvinningsstationerna i hela landet och många medarbetare inom renhållning och yttre fastighetsskötsel arbetade i uppdraget.

– Det var kort tid mellan beslutet och att förändringen skulle träda i kraft. Eftersom vårt uppdrag för FTI skulle upphöra så behövde vi snabbt bearbeta kommunerna för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt. Tack vare ett mycket bra samarbete har vi idag renhållningsuppdraget i närmare 60 kommuner, berättar Ola Hemström och Peter Farving på produktenheten.

Egen lösning för digital dokumentation

Flera olika avdelningar inom Samhall samarbetade under hösten för att ta fram ett tydligt och bra erbjudande till kommunerna för renhållning vid återvinningsstationerna.

– Vi hade mycket kontakter med kommunerna och deltog i flera upphandlingar. Flera kommuner ville att vi skulle fortsätta ta hand om renhållningen och valde en förenklad typ av upphandling, berättar Ola Hemström.

Samhalls tog också fram ett eget digitalt system för att medarbetarna skulle kunna dokumentera och redovisa renhållningsarbetet vid återvinningsstationerna för kunderna.

– Vi har också gått igenom de olika delarna i uppdraget och kunnat effektivisera och standardisera vårt erbjudande, säger Peter Farving.

För att enkelt kunna förklara Samhalls tjänst gjordes också en särskild film om arbetet vid renhållningsstationerna som kunde visas för kommunernas ansvariga.

Kvalificerad tjänst

Tjänsten för renhållning vid återvinningsstationerna kräver särskilda yrkeskunskaper, utbildningar och utrustning.

– Medarbetarna har gått en särskild ADR-utbildning för at kunna hantera farligt avfall. De har också fått lära sig det digitala verktyget för dokumentationen av arbetet vid stationerna berättar Ola Hernström.

Även bilarna och chaufförerna har särskild utrustning. I bilarna finns till exempel speciella transportlådor för flytande och fast miljöfarligt avfall, samt särskilda lådor för stickande och skärande avfall.

Nya möjligheter

Med yrkeskunniga medarbetare och en uppdaterad tjänst ser Peter Farving och Ola Hernström flera olika möjligheter för Samhall.

– Idag har vi närmare 60 kommuner som kunder, men vi hoppas kunna bearbeta flera. Och där kommunerna väljer att ha renhållningen i egen regi ser vi möjlighet för våra medarbetare med rätt yrkeskunskap och kompetens att göra övergångar.

Här kan du se filmen om Samhalls arbete vid återvinningsstationerna: