Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Vi ska fortsätta arbeta för alla människors rätt till ett värdigt liv”

Trettio år inom vården. Tio år som egenföretagare i assistansbranschen. Mamma till en funktionsvarierad 25-åring. Initiativtagare till en app som ska hjälpa funktionsvarierade att hitta vänner. Inte undra på att Malin Wernersson fick ta emot Visa vägen-juryns hederspris för 2021.

Orden fullkomligen väller fram när hon ska beskriva varför det är viktigt med en app som för samman människor med funktionsnedsättning. 

– Ett exempel är att man har ett vanligt liv, med familj, jobb och vänner. Allt rullar på. Men plötsligt drabbas du av en stroke och allt slås ut. Du blir sittandes i rullstol, kanske tappar talet och ser annorlunda ut. Många känner att ”nu är livet slut, och det finns ingen i min närhet som har det som jag”. Men det är ju väldigt många som drabbas av liknande saker. 

Porträtt av Malin Wernersson.
Malin Wernersson.

Hon drar efter andan och tar ett annat exempel.

– För de som lever med en funktionsnedsättning som man fötts med så är det svårt att hitta vänner. Man kanske har kompisar i skolan eller på jobbet, men när man åker hem tar kontaktnätet slut. Då blir det föräldrar som ska fylla den funktionen och när man är tonåring vill man ju inte ha med dem överallt. Man vill slå sig fri, träffa egna kompisar och ha ett eget nätverk. 

Alltså skapade hon appen VilljaSes, som i skrivande stund har ungefär niohundra användare. Tanken är att den ska vara ett första steg för att kunna skapa sig ett eget socialt kontaktnät. Oavsett om man har svårt att skriva eller prata. 

– Det här är lite enklare än att bara gå ner och sätta sig på ett café och hoppas att någon ska vilja prata med en. Appen är ett sätt att komma i gång med att bygga sitt eget sociala nätverk, säger Malin Wernersson. 

Kritisk mot oseriösa aktörer 

Det är inte svårt att se varifrån hon fick idén. Malin Wernersson lever ett liv nästan helt dedikerat till att hjälpa människor med funktionsvariationer så att de kan vara delaktiga i samhället och få en meningsfull vardag. Till vardags driver hon assistansföretaget Poolarna Assistans. 

– Jag sitter på tre stolar, kan man säga. Jag är assistanssamordnare, men jag är också anhörig. Och när min son Emils assistenter inte kan jobba, så går jag in och jobbar som assistent. Och det är nog ganska unikt i den här branschen. 

Ensamma människor med funktionsnedsättning får inte det stöd de behöver i dag. 

Malin Wernersson

Mer om Malin Wernersson

Ålder: 49 år.

Bor: Örebro.

Yrke: Driver de två företagen Poolarna Assistans och VillJa Ses.

Familj: Barnen Emil, 25, Alva, 22 och Meja, 14. Sambo med Jonas som har tre egna barn: Filip, 18, Kevin, 14 och Lukas, 13. Samt chihuahuan Abbe.

Aktuell: Tog emot Visa vägen-juryns hederspris 2021.

Assistansbranschen har på senare tid fått utstå en hel del kritik. Hon är djupt kritisk mot hur en del oseriösa aktörer har gett branschen dåligt rykte. Men också mot hur den blivit mer tidsfixerad och hur man ofta glömmer bort det mänskliga mötet.

– Ensamma människor med funktionsnedsättning får inte det stöd de behöver i dag. Många glömmer att alla människor är en tillgång i samhället. I dag mår många så dåligt att de väljer att avsluta sina liv. Här finns så mycket att arbeta med, och alla kan ta ansvar för att skapa delaktighet i samhället. 

Sonen använder appen

Emil är Malin Wernerssons son. Han är tjugofem år, född med en cp-skada och behöver assistans nästan hela tiden. På dagarna arbetar han på en dagverksamhet. 

– Emil har ju lite kompisar på jobbet, men det är ju sällan någon som ringer och frågar om han vill ses på helgen eller så. Om man har ett begränsat tal som han har, så är det svårt att skapa de här kontaktnäten.

Malin Wernersson belönades med det prestigefyllda hederspriset under årets Visa vägen-gala. ”Jag har själv en son med en funktionsvariation så för mig är det här ett extra viktigt pris”, säger hon.

Har han börjat använda appen? 

– Ja, det gör han. Det är lite svårare för honom, för han behöver hjälp med att prata och skriva. Det är jättemånga som skriver till honom, men vi har inte fått till något möte än. Vi jobbar på det!

Egentligen, berättar hon, är det nog Emil som borde ha fått ta emot Visa vägen-juryns hederspris. När pandemin höll Sverige i ett järngrepp under våren 2020 kunde han inte gå till sin dagliga verksamhet som vanligt. Smittorisken var helt enkelt för hög.  

– Då startade vi en egen daglig verksamhet från vårt hem. Han har permobil med kärra, så han körde omkring i grannskapet och hjälpte till. Pantade burkar, handlade, slängde tidningar och kartonger, åkte till posten. Han gjorde ärenden åt folk helt enkelt. Aftonbladet var här och skrev om det, så han blev lite av en kändis! 

Hur ser du att dina företag utvecklas de kommande åren? 

– Jag vill att Poolarna ska fortsätta vara ett familjärt assistansbolag som verkligen ser sina kunder, anhöriga och assistenter. Jag vill att vi ska fortsätta arbeta för alla människors rätt till ett värdigt liv på sina villkor. Hos oss ska du få en assistans med ansvar, trygghet respekt och glädje. 

Malin Wernerssons tre bästa tips för en inkluderande arbetsplats:

1

Tänk utanför boxen. Var öppen!

2

Välj glädje – det får man om man väljer människor med livsvariationer.

3

Se alla människor som en tillgång.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se