Om omsorgsnära tjänster

Personal inom omsorgen kan behöva hinna med mycket under en arbetsdag förutom direkta vårdinsatser som att städa, tvätta, handla mat och administration. Att de uppgifterna sköts bra är viktigt i brukarens vardag men kan samtidigt bli stressigt. Det kan också leda till mindre tid för själva vårdinsatsen. När vi får ta hand om servicetjänsterna inom omsorg kan din vårdpersonal fullt ut ägna sig åt vad de är utbildade för.

”Med det här upplägget kan undersköterskorna helt ägna sig åt de boende genom att medarbetarna från Samhall sköter städning, vaktmästeri, mattransport och trädgårdsskötsel.”

Peje Emilsson, grundare av Silver Life.

Yrkesutbildad personal med stor kompetens

Vår pålitliga personal är yrkesutbildad från Samhallskolan inom området och har ofta också gått ett antal påbyggnadsutbildningar.

Vi har flera olika yrkesroller inom omsorg:

Ledsagare

Administratör

Omsorgsassistent

Vaktmästare

Flera fördelar för personal och brukare

I verksamheter inom omsorg där vi har tagit över ansvaret för servicetjänsterna har flera positiva effekter visat sig, både för personal och för brukare:

Minskad sjukfrånvaro och bättre kvalitet

Personalens sjukfrånvaro har minskat markant. När antalet vikarier gått ner har verksamhetens utgifter minskat och kvaliteten på serviceuppgifterna har förbättrats. Bland annat har städningen blivit mer regelbunden.

Större trygghet för vårdtagarna

Vårdtagarna upplever en större trygghet med fler människor på plats i vardagen: när de både får mer omsorg och högre kvalitet på vården skapar det en bättre boendemiljö – och inte minst höjd livskvalitet.

Flerhänder.nu

Läs mer om hur vi säkrar fler händer inom kommunal omsorg här

Vill du veta mer?

Oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig omsorg är varmt välkommen att höra av dig till oss genom formuläret nedan. Berätta vilka behov du har så tittar vi på tänkbara lösningar tillsammans.