Hoppa till innehåll
Samhall

Årsredovisningen 2023 – Sammanfattning

För ett samhälle där fler inkluderas

Vår uppgift är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, och samtidigt erbjuda företag rätt arbetskraft. Vi har svårt att tänka oss något viktigare. Sverige behöver någon som oss.

Utmaningarna är både stora och många

När detta skrivs ökar arbetslösheten inom många sektorer. I tider då konjunkturen försämras riskerar det att slå hårt mot personer med funktionsnedsättning.

Möjligheterna att göra skillnad har blivit bättre

Förutsättningarna för vårt uppdrag blir aldrig perfekta, men under 2023 såg vi flera exempel på att de blev bättre.

Vi vill att fler ska sluta

Vårt mål är att minst 1 500 medarbetare ska lämna oss varje år för en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Samhall är viktigare
än på länge

När vi lägger 2023 års verksamhet till handlingarna kan vi blicka tillbaka på ännu ett år kantat av osäkerhet, oroligheter och krig. Kriser och dramatiska geopolitiska skeenden, hög inflation, stigande arbetslöshet och ekonomisk nedgång, har haft en betydande påverkan på både Samhall och på arbetsmarknaden i stort.

Vår nya riktning

Vår strategi
– grunden för vår nya riktning

Samhalls strategi ligger fast till och med 2026. Den grundar sig i vår vision: Att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.

Nu ökar vi utvecklingen för våra medarbetare

Under 2023 granskades Samhall av både Riksrevisionen och Konkurrensverket. Granskningen visar på riktigheten i den nya riktning som inleddes för snart tre år sedan i samband med arbetet att ta fram en ny bolagsstrategi.

Vårt förändringsarbete är igång i praktiken

Under året har vi drivit omfattande förändringsarbeten i många delar av organisationen. Vi har bland annat sett över processer, organisationsstruktur och vår kultur.

Våra mål är viktiga och många

Samhall har ett antal mål uppställda av ägaren, staten, och utöver dessa ett antal internt beslutade mål. Tillsammans med vår strategi ger de oss en tydlig riktning.

Engagerade medarbetare

Vi nådde 68 % engagemangsindex i vår medarbetarundersökning.

Prioriterade grupper

57 % av de som fick skyddat arbete hos oss kom från prioriterade grupper.

Över tusen gick vidare

1166 personer lämnade oss för den reguljära arbetsmarknaden.

Tjänster i takt med tiden

En viktig framgångsfaktor för Samhall är förmågan att skapa nya erbjudanden. Ett exempel är att vi tillsammans med kunder och partners har utvecklat tjänster som bidrar till en cirkulär ekonomi, där omställningen till ett resurseffektivt samhälle med låga koldioxidutsläpp förväntas öka kraven på producerande företag.

Sveriges största företag

Vi är över 24 000 som arbetar på Samhall. Därmed är vi det företag som har flest anställda i Sverige.

Vårt viktigaste bidrag till hållbar utveckling

När en person går från arbetslöshet till ett jobb skapas stora värden för medarbetaren, för kunderna och för samhället i stort. Detta är vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Men hållbarhet handlar inte bara om vårt uppdrag och vad vi ska uppnå utan också om hur vi framtidssäkrar vår verksamhet, ökar vår konkurrenskraft och värdet för våra intressenter. Genom att arbeta med våra strategiska hållbarhetsfrågor som är samlade i vår hållbarhetsplattform möjliggör vi vårt viktiga samhällsuppdrag och tar oss närmare visionen om ett samhälle där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.