Hoppa till innehåll
Samhall

Riksrevisionen sätter fokus på utvecklande arbeten

Riksrevisionen lyfter i sin granskning att Samhall skapar meningsfulla jobb och att Arbetsförmedlingen i huvudsak anvisar personer ur rätt målgrupper. Samtidigt innehåller Riksrevisionens granskning kritik, då de bedömer att Samhall brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda. Riksrevisionen konstaterar också att Samhall måste få bättre förutsättningar från ägaren, staten, kring styrningen.

Samhall välkomnar granskningen som till stora delar konstaterar behov av förändringar som Samhall redan påbörjat i samband med den nya riktning som inleddes för snart tre år sedan. Bland annat det ökade fokuset på medarbetarna och deras utveckling. Samtidigt framhåller Samhall att det är det är att det i grunden är utvecklande att ha ett jobb. Ett jobb som bidrar till rutiner, gemenskap, yrkeskunskaper och mycket mer. Under 2024 fortsätter arbetet med att på fler sätt stärka våra medarbetares utveckling.

Regeringen utreder Samhall

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för översyn av Samhalls uppdrag. Syftet är att förbättra styrningen, för att vid behov förändra verksamhet och förutsättningar så att verksamheten når rätt individer och utformas rätt. Samhall välkomnar regeringens beslut, som kan undanröja rådande begränsningar och målkonflikter i vårt uppdrag. Våra förutsättningar när det gäller finansiering och styrning behöver utgå från hur samhället ser ut idag. En färdig utredning lämnas till regeringen senast den 24 mars 2025.

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.