Hoppa till innehåll
Samhall

Mer tid för medarbetarna

Genom pilotprojekt på tre platser i Sverige testar Samhall nu olika sätt att ge första linjens chefer mer tid för medarbetarnas utveckling. Nya roller testas så att förutsättningarna för att lösa vår uppgift – att utveckla människor med funktionsnedsättning i arbete, förbättras. Våra chefer kommer att få bättre stöd för att säkra att varje medarbetare har ett meningsfullt, utvecklande arbete i en säker, trygg arbetsmiljö.

Efter undersökningar, intervjuer och förberedelser testar de tre piloterna förändrade roller, ansvar och arbetssätt i den dagliga driften. Samtidigt tydliggörs ansvarsfördelningen: arbetsmiljö- och schemafrågor är chefernas ansvar.

Parallellt med det dagliga arbetet sker gemensamt lärande, mätningar och uppföljning. Alla deltagare kan bidra med egna förslag på förbättringar. Piloterna kommer att fortsätta under våren 2024, och resultaten i form av nya arbetssätt planeras att implementeras under hösten 2024.

Samlad och delad expertkunskap

Vi skapar nu ett nytt centrum för expertkunskap på vetenskaplig bas. Här prioriteras viktiga aspekter som kan förbättra både arbetets mening och arbetsmiljön: digital tillgänglighet, jämlikhet och inkludering samt funktionsrätt. Med funktionsrätt menar vi de rättigheter som personer med funktionsnedsättningar har.

Förstärkt fackligt samarbete inom arbetsmiljö

I det färska kollektivavtalet mellan arbetsgivarorganisationen Fremia (som Samhall tillhör) och LO-förbunden finns en ny del som stärker arbetsmiljön. Om en förtroendevald anmält brister i arbetsmiljön, ska Samhall inom fem dagar kalla till möte, och mötet ska vara genomfört inom tio dagar. Hur arbetsmiljöproblemet ska lösas ska dokumenteras innan åtgärderna genomförs. Detta är första gången som Fremia reglerar arbetsmiljön i ett kollektivavtal, och ett konkret exempel på hur vi medvetet flyttar fram positionerna på arbetsmiljöområdet.

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.