Hoppa till innehåll
Samhall

Sammanfattning 2023

Några utmaningar

500 000

Cirka 500 000 svenskar har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Hälften av dem saknar jobb. Bland de som kan jobba är arbetslösheten 250 procent högre än i andra grupper.

Högre krav på arbetsmarknaden

Vi är en högteknologisk nation, och den svenska arbetsmarknaden är sämst i EU på att skapa okvalificerade arbeten. Dessa jobb blir bara färre och färre på den reguljära arbetsmarknaden.

Fördomar och kunskapsbrist

På många svenska företag finns fördomar kring funktionsnedsättning. Det är en av flera anledningar till att personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga har det tufft på arbetsmarknaden. Och 37 procent av dessa har enligt SCB blivit diskriminerade på arbetsmarknaden.

Utanförskap ger dominoeffekter

En person med funktionsnedsättning som ställs utanför arbetsmarknaden får ofta följdproblem som ekonomisk stress och psykisk ohälsa. Till det kommer följdproblem när man inte känner sig behövd eller saknar en social plattform för gemenskap.

Oroligt omvärldsläge

I en situation med betydande politisk och ekonomisk osäkerhet väntas antalet långtidsarbetslösa att stiga, vilket drabbar de som står längst ifrån arbetsmarknaden extra hårt.

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.