Hoppa till innehåll
Samhall

Vårt strategiska ramverk

Vårt strategiska ramverk visar riktningen och svarar på frågorna ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” inför framtiden.

VISIONEN är vår ledstjärna, den som vi alltid navigerar utifrån. Visionen får oss att förstå varför vi finns och vad vi alltid strävar efter. Den motiverar varför vi fattar vissa beslut, varför vi gör som vi gör.

Våra TRE MÅLOMRÅDEN visar vad vi behöver göra och hur vi behöver agera för att skapa värde för våra medarbetare, samhället och kunder. Alla tre målområden är ömsesidigt beroende av varandra. De måste uppnås ihop för att vi ska lyckas med visionen och vårt uppdrag.

Till varje målområde finns nya mål för hållbart värdeskapande.

Våra TRE MÖJLIGGÖRARE är nödvändiga för att vi ska ha rätt förutsättningar idag och i framtiden.

Ett Samhall (Ledarskap, kultur, processer och arbetssätt) Teknologi som hävstång Hållbarhet som genomsyrar allt MÖJLIGGÖRARE Långsiktig kundnytta Ansvarsfull och värdeskapande samhällsaktör Jobb och utveckling för alla LOMRÅDEN Att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden VISIONEN

Vad innebär varje målområde?

Jobb och utveckling för alla

Fokuserar på varje medarbetares förmåga till utveckling; från anvisning och matchning till jobb och lärande. Säkerställer även en god arbetsmiljö och möjlighet till övergång.

Ansvarsfull och värdeskapande samhällsaktör

Fångar vårt samhällsbidrag genom vårt uppdrag kopplat till social hållbarhet men också den miljömässiga samhällspåverkan vi har.

Långsiktig kundnytta

Fokuserar på kundresan i Samhall och det värde som vi skapar för våra kunder, hur vi bygger långsiktiga kundrelationer och hur vi utvecklar vårt erbjudande inom såväl befintliga som nya områden.

Vad innebär varje möjliggörare?

Hållbarhet som genomsyrar allt

Hållbarhet fokuserar på de sociala och miljömässiga dimensionerna av vår verksamhet. Vi tar ansvar för vad vi själva gör och nyttjar vår unika position och kunskap för att påverka våra kunder och vårt samhälle.

Teknologi som hävstång

Till teknologi räknar vi våra digitala gränssnitt, system och plattformar. Vi inkluderar automatisering av processteg och arbetsmoment samt teknologier inom exempelvis hållbarhet som vi kan nyttja för att effektivt uppfylla vårt uppdrag.

Ett Samhall

(Ledarskap, kultur, processer och arbetssätt)

Med Ett Samhall syftar vi på hur vi arbetar tillsammans och rustar vårt bolag på bästa sätt för att uppnå våra mål. Möjliggöraren inkluderar allt ifrån lärande och ledarskap till roller och ansvar, processer och arbetssätt.

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.