Hoppa till innehåll
Samhall

Sammanfattning 2023

Några Möjligheter

I många branscher råder det brist på personal

Även om det är lågkonjunktur råder det brist på personal inom flera branscher. Äldrevården, tillverkningsindustrin och restaurangbranschen är några exempel. Här kan vi på Samhall lösa kompetensbristen genom att avlasta den ordinarie personalen och utföra arbetsuppgifter som passar oss bra. På så sätt frigörs tid för kockar, undersköterskor och industriarbetare så de kan fokusera fullt ut på sina arbetsområden.

Kunskap som ger ringar på vattnet

Våra anställda utför med rätt förutsättningar sitt arbete mycket väl, vilket borgar för en hög kvalitet på leveransen. De kan dessutom bidra positivt till kulturen på arbetsplatsen.

En betydande vinst för samhället

Forskning visar att investeringar i att få ut människor med funktionsnedsättning i arbetslivet är mycket lönsamt. Effekterna är bland annat ett effektivare näringsliv, större skatteintäkter och betydligt lägre sociala risker av olika slag. Alla vinner på vår verksamhet.

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.