Hoppa till innehåll
Samhall

En integrerad strategi

Samhall har ingen separat hållbarhetsstratgi utan en bolagsstrategi där de väsentliga hållbarhetsfrågorna är integrerade i strategins tre målområden och hållbarhet är en möjligörare för att vi ska lyckas med vårt samhällsuppdrag. För oss är vår viktigaste hållbarhetsfråga – att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.

Hållbarhetsplattform

Under 2023 har Samhall tagit fram en hållbarhetsplattform som samlar bolagets strategiska hållbarhetsfrågor. Hållbarhetplattformen rymmer alla tre dimensioner av hållbarhet och visar hur de olika delarna är viktiga för att vi ska lyckas med uppdraget och nå vår vision. Insikter kring Samhalls påverkan på hållbar utveckling och hur Samhall påverkas av hållbarhetsfrågor i vår omvärld har varit en viktig del av den omvärldsanalys som ligger till grund för bolagsstrategin och hållbarhetsplattformen.

Vår viktigaste hållbarhetsfråga Alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden En god arbetsmiljö Klimatsmart & resurseffektiv verksamhet Positiv påverkan i värdekedjan Jämlikhet & inkludering Miljövänliga tnster Ansvarsfulla affärer För oss handlar styrning om att säkerställa ansvarsfulla affärer genom en hög affärsetik och efterlevnad av de lagar och regler som gäller i vår verksamhet samt att ta ansvar för våra leverantörskedjor. För oss handlar miljömässig hållbarhet om att ha att värna våra resurser och att erbjuda tjänster med låg miljöpåverkan och som möter nya behov. För oss handlar social hållbarhet om att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö samt att bidra till ett mer inkluderande arbetsliv – i vår egen verksamhet och i samhället i stort. Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Styrning

Årsredovisning 2023

Gå tillbaka till sammanfattningen av årsredovisningen 2023 och upptäck mer innehåll.