Gör rent utan onödiga kemikalier

Vi använder arbetssätt som minskar behovet av kemikalier. Många kemikalier har vi kunnat överge helt, till förmån för kemikaliefria städmetoder och avjoniserat vatten i stället för traditionella rengöringsmedel.

Svanenmärkt städtjänst och golvvård

Våra städtjänster är Svanenmärkta, vilket innebär en låg förbrukning av rengöringsmedel och en hög andel miljöanpassade produkter. Miljöbelastningen minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Svanenmärkningen ställer också krav på hög städkvalitet och att personalen har rätt utbildning.

Läs mer om lokalvård

Tvätterier med miljön i fokus

Våra tvättjänster är miljö- och kvalitetscertifierade och vi använder till stor del miljömärkta tvättprodukter. Genom att följa vatten- och energiförbrukningen kan vi med hjälp av statistik ytterligare optimera vår miljöpåverkan. Alla våra nya tvätterier är utformade för att klara kraven i nordisk miljömärkning.

T-märkning

Vi är medlem i Sveriges tvätteriförbund. Det innebär att våra anläggningar uppfyller alla krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursnyttjande.

Läs mer om tvätt & textilservice

Affärsutveckling som bidrar till en cirkulär ekonomi

Vi har tillsammans med kunder och partners utvecklat tjänster som gör omställningen till ett mer miljömässigt hållbart samhälle lättare. Vi reparerar laptops, mobiltelefoner, cyklar, möbler och kläder. Vi ser till att mat inte går till spillo i handeln och vi sorterar plast och aluminium på återvinningsanläggningar från Ystad till Haparanda. Vi hjälper e-handeln att effektivisera sin returhantering och ger nytt liv till plagg som annars skulle kasseras.

Läs mer om våra hållbara tjänster

Bild på Jimmy som står mellan två lagerhyllor och håller i en bärbar dator.

Möt våra medarbetare

”Samhalljobbet ändrade allt”

4 min läsning
Man med glasögon och stor mustasch står i en verkstad och putsar ett verktyg
En person i arbetskläder putsar ett bord i närbild

Möt våra kunder

Köp Billy secondhand

Mindre än 1 min läsning

Så här skapar vi en hållbar affär

Två personer som arbetar mellan buskar i utemiljö, en har grenar och löv i händerna.

Vi bryter utanförskap

Vi har en unik uppgift i att skapa jobb till personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att bryta utanförskap på arbetsmarknaden och skapar ett mer hållbart samhälle.

Person tittar in i kamran, i bakgrunden syns en truck.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en trygg arbetsplats till goda villkor i vår leverantörskedja.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.