Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Samhall viktig partner för framgångsrika återbruksföretaget

Giab:s affärsidé är att hjälpa företag och försäkringsbolag att spara på jordens resurser. En grupp Samhall-medarbetare spelar en viktig roll i det arbetet.

Det fanns en tid när det gick att anmäla sin mobiltelefon som skadad utan att behöva skicka in den, man fick bara pengar i handen för att köpa en ny. Skånska entreprenörerna Christian Jansson och Patrik Zalewski insåg att detta system hade stor risk att överutnyttjas och att det ledde till ett både ekonomiskt och resursmässigt slöseri. 2012 erbjöd de sig därför att ta in telefonerna, besiktiga dem och laga dem som kunde lagas. Grunden till Giab eller Godsinlösen Nordic AB var lagd. Ryktet spred sig och när en elektronikbutik brann fick Giab i uppdrag att renovera och sälja det som kunde lagas började resan till det som sedan blivit dagens prisbelönta och börsintroducerade hållbara verksamhet. Genom uppdrag från företag som Cdon, Ikea, Bauhaus, Babyshop och många fler omsätter de i dag nära 175 miljoner kronor. 

Men även Samhall är en del av företagets framgångsresa. Inne i en av Giab:s lokaler i Staffanstorp, ett par mil söder om Lund, står rader av elektronikprodukter – datorer, kaffemaskiner, grillar och hemelektronik. Här hamnar exempelvis Cdon:s returer och försäkringsärenden likväl som utrangerade datorparker från företag som köpt nytt. Avdelningen heter officiellt ”Hållbar IT”, gänget som jobbar där kallar den för Tomteverkstan. Grejerna kollas, lagas och skickas ut för försäljning. Hopplösa fall kasseras eller används som reservdelar. Företagsdatorerna ”nollas”. 

Det är ofta bra saker som vi återbrukar. Jag är förvånad över att så fina saker kan slängas.

Alexander Eriksson, medarbetare på Samhall
Medarbetaren Alexander står vid ett bord och mekar med en robotdammsugare. Han tittar in i kameran.
Samhall-medarbetaren Alexander Eriksson är riktigt duktig på robotar. Trasiga robotdammsugare hamnar därför ofta på hans bord.

Samhallmedarbetaren Alexander Eriksson sitter med tre robotdammsugare i olika faser av demontering runt sig. Just robotar är hans favoriter.

– Jag är en så kallad högfungerande autist. Vi blir väldigt duktiga på vissa saker och jag är riktigt bra på robotar, säger han.

Riktigt bra på sin grej är också Mirsat Murjin, som kom hit som cykelreparatör för över fem år sedan, då som den förste Samhall-medarbetaren. Han hade slitit ut sina axlar i jobbet som montör av vindrutor, men kunde plocka fram kunskaperna han hade fått som cykelmekaniker från livet i Bosnien. Hösten 2021 var han inblandad i ett svårslaget rekord när en cykel han renoverat såldes för 110 000 kronor.

Mirsat Murjin sitter och mekar med en cykel i en verkstad. Han tittar in i kameran samtidigt som han torkar händerna med en trasa.
Mirsat Murjin var den förste Samhall-medarbetaren som kom till Giab efter att han axlar slitits ut. Här får han bland annat nytta av sina erfarenheter från jobbet som cykelreparatör i Bosnien.

Återbrukar produkter

I dag hanteras runt tusen enheter per dag hos Giab. 100–200 av dem är mobiltelefoner. De som inte returneras till kunderna säljs på plattformar som Tradera och Blocket, i Giab:s egna digitala kanaler eller i företagets fysiska butik Returhuset.

– Det är ofta bra saker som vi återbrukar. Jag är förvånad över att så fina saker kan slängas, säger Alexander Eriksson.

I sin marknadsföring berättar Giab att deras jobb är ”halva lösningen på klimatkrisen”. Affärsområdeschef Jon von Knorring förklarar hur.

– Om man tittar på de åtgärder som behövs för att lösa klimatkrisen är ena halvan att bättre ta tillvara på jordens resurser. Vi bidrar till att minska resursslöseriet, säger han.

En viktig del i företagets arbete är att varje kvartal lämna en redovisning till kunderna om hur stort koldioxidutsläpp de besparat jorden genom att återbruka sina produkter hos GIAB – siffror de kan använda i sina hållbarhetsrapporter.

Jon von Knorring står framför några kylskåp. Han håller i en elskoter som ena benet lutas mot.
Jon von Knorring är affärsområdeschef på Godsinlösen Nordic AB.

Skapar social hållbarhet

Samhalls bidrag är viktigt för Giab och innefattar även affärsutveckling.

– Vi har en nära dialog och har ett partnerskap där vi försöker hitta affärer tillsammans eftersom även Samhall är engagerat i hållbarhet, säger Jon von Knorring.

Samtidigt ökar även Samhalls medarbetare flexibiliteten hos Giab.

– Dels genom en flexiblare bemanning, dels genom att vi kan testa olika produktionslinjer, säger han.

Ibland dyker det också upp sällsynta kunskaper hos Samhall-medarbetarna.

– Kompetens som varken vi eller individen kände till. Det kan röra sig om en person som kan programmera på ett sätt som utvecklar våra plattformar eller människor som löder kretskort på ett sätt vi inte kan hitta någon annanstans, säger Jon von Knorring.

Samarbetet med Samhall skapar också social hållbarhet eftersom människor som står långt från arbetsmarknaden nu ges chansen till jobb. Vilket bidrog till att ge Giab skjuts när företaget som ett av de första i Sverige erhöll Nasdaq Green Equity Designation, en utmärkelse som ges till företag vars omsättning till minst 50 procent kan ses som ”grön” eller uppfyller andra hållbarhetsparametrar. Giab nådde hela 96 procent.

Vi har en nära dialog och har ett partnerskap där vi försöker hitta affärer tillsammans eftersom även Samhall är engagerat i hållbarhet. 

Jon von Knorring, affärsområdeschef på Giab
Porträtt på Nicklas Carlsson som hänger kläder på en provdocka.
Nicklas Carlsson jobbar med att fotografera och lägga ut produkter på Tradera och Blocket. Hans arbete har varit så framgångsrikt att han nu fått anställning på Giab.

I dag jobbar ett tiotal Samhallmedarbetare på Giab. Dessutom har sex personer tagit steget över och anställts direkt av Giab genom åren. De berättar om utvecklande arbetsuppgifter och glädjen över att få bidra till ett hållbart samhälle.

Nicklas Carlsson har nyligen tagit steget över från Samhall till Giab.

– Att vi hjälper människor och företag att skapa en hållbar värld smittar av sig härinne. Det skapar en stämning där alla hjälper varandra, säger han.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se