Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Kretslopp av återfunnet värde

Hos Godsinlösen lagas och fixas saker som annars hade slängts. Samhalls medarbetare ser till att mobiltelefoner, möbler, kläder och annat får nytt värde och kan användas igen.

I tre byggnader i Staffanstorp har Godsinlösen sin verksamhet. Vid en första anblick är det inte mycket som skvallrar om vad de totalt 5 000 kvadratmeter stora lokalerna på den skånska slätten rymmer. 

Samhalls medarbetare har många olika arbetsuppgifter hos Godsinlösen. 

Här tas cirka 80 000 trasiga mobiltelefoner om hand varje år. Även andra skadade och second hand-varor får nytt affärsvärde enligt principen om cirkulär ekonomi. Det innebär att sådant som annars hade slängts i stället lagas, får ny finish och återanvänds.

De skadade produkterna kommer främst från försäkringsbolag, logistikbranschen och e-handeln. Förutom mobiltelefoner och datorer kan det handla om vitvaror, trädgårdsmaskiner, kläder och möbler som efter lite arbete säljs vidare.

– Mitt jobb är att felsöka och laga mobiltelefoner och datorer. Jag plockar även ihop nya telefoner och datorer av reservdelar, säger Allen Faisal och granskar ett moderkort med förstoringslupp. Han började arbeta på Godsinlösen för två år sedan som Samhallanställd. Sedan en tid tillbaka är han heltidsanställd av Godsinlösen.

Det är även tidigare Samhallkollegan Daniel Rickardsson. Hans roll är att ha koll på reklamationer och telefonbeställningar. Via två datorskärmar ser han inflödet av skadade mobiltelefoner. Majoriteten är försäkringsärenden.

92 procent av allt gods vi tar hand om återanvänds.

Christian Jansson

I en lagerlokal en bit längre in i byggnaden står medarbetaren Dennis Mårtensson och felsöker trasiga datorer. Teknik är hans stora intresse och han gillar utmaningen i att hitta lösningar på olika problem. 

– Många prylar som vi får in är i stort sett felfria och behöver bara någon ny reservdel. Ingen dag är den andra lik här och det gillar jag. Jag vaknar varje morgon och känner ”Yes, i dag ska jag till jobbet!”, säger han.

Allen Faisal lagar mobiltelefoner och datorer. Det gör han gärna på fritiden också. 
”Jag lär mig hela tiden något nytt, nu vill jag bli expert på att laga Apple-produkter”, säger han.  

Vitvaror, it-produkter och möbler är andra saker som rekonditioneras eller repareras på Godsinlösen. Produkter som kläder och smink, som skadats av exempelvis brand och vatten och därför klassas som andrasortering, fräschas upp så att de blir säljbara på nytt. Allt saluförs sedan i webbshopen eller den fysiska butiken Returhuset.

– 92 procent av allt gods vi tar hand om återanvänds. Genom samarbetet med Samhall får vi ett cirkulärt tänk även när det gäller arbetskraften och kan snabbt bemanna de stationer där det behövs extra resurser, säger Christian Jansson, vd och en av grundarna av Godsinlösen. 

Den cirkulära affärsmodellen innebär att Godsinlösens konsultavdelning kontinuerligt anlitas för att hjälpa stora koncerner och bolag i deras hållbarhetsarbete. Bland annat har man varit en del av Ikea Bootcamp, där startup-företag från hela världen samlats för att tillsammans ta fram innovativa hållbarhetslösningar för bland annat återbruk av möbler.

Jag vaknar varje morgon och känner ”Yes, i dag ska jag till jobbet!”

Niclas Björkendal är en del i arbetslaget för webbshoppen, och plockar och packar. På lagret packas varorna innan de skickas till kunderna.

Godsinlösen delar också med sig av hållbarhetsdata, exempelvis koldioxid- och avfallsbesparing, för de produkter som man har förlängt livslängden på. När exempelvis ett försäkringsbolag lagar produkter via Godsinlösen i stället för att skicka ut nya är de delaktiga i att minska CO2-utsläppen.

Som exempel så ger tillverkningen av en mobiltelefon ett avfallsavtryck på cirka 86 kg, bland annat i form av slaggprodukter. Den positiva effekten av en återbrukad mobiltelefon syns i dessa siffror.

– Det är fritt för våra kunder att använda alla data i sina hållbarhetsrapporter. Vi samarbetar i stort sett bara med storbolag och de måste enligt lag årligen visa med faktiska data vad de gör, säger Matilda Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen.

Alla produkter som lagats och fått en ny ägare packas på lagret inför distribution. Där står Niclas Björkendal och slår in paket. Han är en av de nyaste medarbetarna från Samhall på Godsinlösen.

Mirsad Mujcin är den medarbetare som varit längst på Godsinlösen. I fem år har han bemannat cykelverkstaden. Han gillar att busa med barnen som kommer in med trasiga cyklar.

Madeleine Bahrmark, områdeschef på Samhall, menar att framgångsreceptet bakom samarbetet med Godsinlösen bygger på en tät dialog. 

– Godsinlösen har en bredd i sin verksamhet som är ganska unik och som gör att vi har förutsättningar för att hitta rätt medarbetare till rätt roll. Det skapar också goda möjligheter för personalutveckling, vilket vi tydligt ser hos de medarbetare som har blivit anställda av Godsinlösen, säger Madeleine Bahrmark.

Uppdrag
Att stödja Godsinlösens ordinarie personal med reparation, rekonditionering, lager-arbete och e-handel. I lokalen i Staffanstorp finns Godsinlösens olika avdelningar för återvinning av mobiltelefoner och annan uttjänt it-utrustning samt cirkulär gods-hantering och skadereglering.

 

Lösning
Samhalls medarbetare är en del av de ordinarie arbetslagen. Genom att bidra med specifika kunskaper, och hela tiden lära sig nya, får Godsin-lösen en flexibel arbetsstyrka och kan snabbt bemanna de avdelningar som behöver extra personal.

 

Effekt
Samarbetet har utvecklats under flera år och har resulterat i att flera av medarbetarna har blivit anställda av Godsinlösen. Genom verksamhetens bredd får både företaget och medarbetarna möjligheten att hitta rätt roll för rätt personal.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se