Det gömmer sig en jätte i den lilla orten Skänninge i Östergötland. Här ligger den 94 varuhus stora kedjan ÖoB:s centrallager, hela elva fotbollsplaner stort. I direkt anslutning finns även kedjans servicekontor, en arbetsgivare på orten för 230 medarbetare och i hela Sverige för totalt 1 500 medarbetare.

Verksamheten som legat på orten sedan start 1948 och som sedan dess drivits under parollen ”en god affär”. Egentligen handlar devisen om pengar, men det skulle även kunna dölja sig en annan betydelse bakom orden.

– Vi anser att social hållbarhet är en jätteviktig del i vårt varumärkesbyggande, förklarar Susanne Byström, HR-chef på Runsvengruppen.

Att göra plats för alla typer av människor i sin verksamhet rör sig inte bara om yta. För Runsvengruppen är det en framgångsstrategi som till viss del hänger samman med det inkluderingsarbete som görs i bolaget.

– Det är en rikedom att ha olika typer av människor i en grupp. Den mixen finns även i samhället i stort, vi är olika typer av individer och vi som stor arbetsgivare har vinning av att ha olika typer av medarbetare i våra arbetsgrupper och som möter våra kunder varje dag. Vi hade inte varit så framgångsrika som vi är i dag utan det, säger hon.

Susanne Byström säger att hur de bemöter olikheter som arbetsgivare också är avgörande om man vill bli anställd av dem.

– Vi ser att alla kan ha en funktion, en plats i arbetslivet, det gäller att se på möjligheterna i stället för att det skulle vara problem, säger hon.

Som ett led i det arbetet har bolaget valt ett samarbete med Samhall för lokalvård och lättare serviceuppgifter i ÖoB-varuhusen och i verksamheten i Skänninge. Det är ett samarbete som ger cirka 300 personer med funktionsnedsättning jobb på 70 orter i landet.

– Det är bra för ett så stort företag som oss att kunna ha ett rikstäckande avtal. Det blir enhetligt för alla våra varuhus vilket leder till bra arbete ute i våra varuhus, säger HR-chef Susanne Byström.

Paulina Hellebuyck är key account manager på Samhall med ett övergripande affärsansvar för Runsvengruppen. Hon märker tydligt att den här kunden har social hållbarhet högt upp på sin agenda och beskriver samarbetet som mycket gott.

– Vi upplever att våra medarbetare trivs på ÖoB. De blir inkluderade i arbetsgrupperna samtidigt som vi har en nära dialog både lokalt och centralt. Det är korta kommunikationsvägar där vi löser saker fort och lätt, säger hon.

Och hon får medhåll från Susanne Byström som menar att en öppen dialog är avgörande.

– Det är korta led om det är något vi vill framföra och det är tydligt kommunicerat vem som är ansvarig. Det räcker med en kontakt så ser jag att förändring sker redan nästa dag, säger hon.

Många av de medarbetare som nu har ett arbete genom Samhalls samarbete med ÖoB och Runsvengruppen, har tidigare stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Susanne Byström tror att det kan finnas arbetsgivare som har en rädsla för och vad det innebär i åtagande att ta emot personer med funktionsnedsättning, men säger att det bara handlar om att ta tillvara på olikheterna.

– Jag anser att alla kan ha en plats och funktion i arbetslivet och kan vi hjälpa till med att inkludera dem är det viktigt. Vi är ett företag, en arbetsgivare, där alla typer av människor är välkomna, säger Susanne Byström.