Vi tar tillvara på förmågan som finns i varje person

Personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga är en grupp som möter särskilda svårigheter på arbetsmarknaden och genom att erbjuda dem ett meningsfullt och utvecklande arbete tar vi till vara på den förmåga som finns i varje person.

Vår grundfilosofi är att se till varje människas unika kompetens och att utifrån det ge förutsättningar för varje individ att lyckas. Med enkla anpassningar, till exempel genom att bryta upp en arbetsuppgift i flera mindre moment, skapar vi bättre förutsättningar för våra medarbetare att växa och utvecklas. Sedan 1980 har mer än 200 000 personer med funktionsnedsättning fått jobb genom oss. Det är stort. Men något som kanske är ännu större är att runt 1500 medarbetare lämnar oss varje år för ett jobb utanför Samhall.

Mål och utfall

Vi ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, motsvarande minst 36,1 miljoner lönetimmar per år.

35,6

Utfall 2022

Minst 40% av våra medarbetare ska komma från de prioriterade grupper som står längst från arbetsmarknaden.

62%

Utfall 2022

Öka andelen kvinnor som lämnar Samhall för ett nytt jobb.

32%

Utfall 2022

Minska antalet personer som kommer tillbaka till Samhall efter nytt jobb.

435

Utfall 2022

För ett mer inkluderande samhälle

Alla mår bättre i ett samhälle där färre lämnas utanför. Vi jobbar för att sprida kunskap och visa på goda exempel på hur man kan skapa ett mer inkluderande arbetsliv och för att bemöta fördomar och negativa attityder kring funktionsnedsättningar.

Läs mer om hur vi bryter utanförskap

Bläddra

Illustration av människor som utför olika arbetsuppgifter.
Illustration på människor som utför olika aktiviteter. En lyssnar på musik, en annan sitter vid en dator.
En bild på seminariescenen där Christian Horne , Aaron Kroon, Charlotte Zetterlund och Ann Mårder står på rad. Bakom dem står det två Samhall-skyltar.
Aktuellt på Samhall

Panelsamtal: Här är nycklarna till att lyckas med inkludering

Samhall arrangerade nyligen ett seminarium om inkludering i arbetslivet. Fyra företagsrepresentanter bjöds in – alla…

4 min läsning

Så här skapar vi en hållbar affär

Illustration. Person scannar varor

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Illustration hand som håller i jordglob med grönska runt

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en trygg arbetsplats till goda villkor i vår leverantörskedja.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.