Vi tar tillvara på förmågan som finns i varje person

Personer med funktionsnedsättningar och nedsatt arbetsförmåga är en grupp som möter särskilda svårigheter på arbetsmarknaden och genom att erbjuda dem ett meningsfullt och utvecklande arbete tar vi till vara på den förmåga som finns i varje person.

Vår grundfilosofi är att se till varje människas unika kompetens och att utifrån det ge förutsättningar för varje individ att lyckas. Med enkla anpassningar, till exempel genom att bryta upp en arbetsuppgift i flera mindre moment, skapar vi bättre förutsättningar för våra medarbetare att växa och utvecklas. Sedan 1980 har mer än 200 000 personer med funktionsnedsättning fått jobb genom oss. Det är stort. Men något som kanske är ännu större är att runt 1500 medarbetare lämnar oss varje år för ett jobb utanför Samhall.

Mål och utfall

Vi ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning, motsvarande minst 32,84 miljoner lönetimmar per år.

32,98

Utfall 2023

Minst 50% av våra medarbetare ska komma från de prioriterade grupper som står längst från arbetsmarknaden.

57%

Utfall 2023

Öka andelen kvinnor som lämnar Samhall för ett nytt jobb.

30%

Utfall 2023

Andelen återgångar ska minska.

60%

Utfall 2023

För ett mer inkluderande samhälle

Alla mår bättre i ett samhälle där färre lämnas utanför. Vi jobbar för att sprida kunskap och visa på goda exempel på hur man kan skapa ett mer inkluderande arbetsliv och för att bemöta fördomar och negativa attityder kring funktionsnedsättningar.

Läs mer om hur vi bryter utanförskap

Så här skapar vi en hållbar affär

Person håller i en sprayflaska, tittar in i kamran och ler.

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Person tittar in i kamran, i bakgrunden syns en truck.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en trygg arbetsplats till goda villkor i vår leverantörskedja.

Dokument att ladda ner

Här hittar du policydokument som är kopplade till vårt hållbarhetsarbete.