Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Samhalljobbet ändrade allt”

För sex år sedan var Jimmy Nelsing långtidsarbetslös och hade problem med psykisk ohälsa. Det han behövde var en chans i arbetslivet och den fick han hos Samhall. I dag är han driftchef på lagret i Uddevalla och jobbar tätt med kunder som e-hyrtjänsten Hyber.

Citatet ”Leadership is influence” av den amerikanska ledarskapsexperten John C Maxwell flimrar förbi på Jimmy Nelsings jobbdator. Den står i hans krypin till kontor i industriområdet Kuröd där Samhall har sina lokaler i Uddevalla. Citatet är ett av många, på skärmsläckaren snurrar ett hundratal, alla på temat ledarskap som han själv valt ut. Koden till programmet har han också skrivit så att olika foton och typsnitt slumpas fram till varje byte.

– Jag har programmerat flera grejer för att göra mitt och andras jobb lättare. Exempelvis har jag skrivit ett program som gör lapparna till Hybers alla klädkartonger, med artikelnummer, färg, storlek, märke, produktnamn och streckkod. Tidigare fick det fyllas i manuellt via ett excelark, säger Jimmy Nelsing.

På Jimmy Nelsings jobbdator flimrar citatet ”Leadership is influence” av den amerikanska ledarskapsexperten John C Maxwell förbi.

Omfattande samarbete

Just hyrtjänsten Hyber är ett av Samhalls mest omfattande samarbeten i Uddevalla. Företaget som hyr ut barnkläder online och som har en tydlig hållbarhetsprofil har anlitat dem sedan 2020 för att tvätta, laga och lagerhålla varorna, samt för att skicka ut nya ordrar och ta hand om returerna. Förutom att se till så att arbetet flyter på bra och att alla medarbetare vet vad de ska göra ingår även en del kundkontakt i Jimmy Nelsings roll som driftledare på Samhall. När det är mycket hoppar han in och hjälper till att plocka och packa.

– Vi utvecklar samarbetet tillsammans i takt med att Hyber expanderar. Vi har gått från att kläderna vi lagerhåller tar upp 30 kvadratmeter till 450 i nuläget. Att de valde oss tror jag beror på att idén med Samhall passar in i företagets cirkulära tänk, säger Jimmy Nelsing.

Han får medhåll av Hybers medgrundare och COO Markus Hjelm.

– Det var fjärilar i magen direkt när vi hittade en partner som man delar grundvärderingar med. Samhall och deras arbete med social hållbarhet har också blivit en tydlig ledstjärna när vi testar och börjar andra samarbeten, säger Markus Hjelm som också passar på att höja samarbetet med Jimmy Nelsing till skyarna.

– Jimmy är lite av vår trollkarl. Först och främst är han väldigt lyhörd och ser oss och det är väldigt viktigt eftersom vi behöver ett arbetssätt som kräver snabba beslut och någon som är redo att testa sig fram. Han är dessutom en stark kommunikatör som kan prata så att alla förstår, säger Markus Hjelm.

Jag siktar på att bli chef inom lager eller it. Jag tycker om att lära mig nya saker och att utvecklas, men också att utveckla andra.

Jimmy Nelsing

Mer om Jimmy Nelsing

Ålder: 33.

Arbetsuppgifter: Driftledare på Samhalls lager i Uddevalla.

Gör på fritiden: Laga mat, campa, programmera och spela datorspel.

Drömmar: Att bli chef inom lager eller it.

Samhalljobbet ändrade allt

Jimmy Nelsing är en uppskattad medarbetare, men så har det inte alltid varit. Tvärtom har ingen velat satsa på honom förrän han fick en utvecklingsanställning, LFU, på Samhall av arbetsförmedlingen. Ett lyckokast.

– Samhalljobbet ändrade allt. Innan var jag långtidsarbetslös i nio år och bollades runt mellan olika arbetsmarknadspolitiska program utan att få en chans någonstans. Men när jag fick jobb här 2017 blev jag plötsligt en del av samhället igen. Jag kände mig behövd, fick semester, lön och chansen att utveckla mig, säger han.

Livet som arbetslös beskriver han som en gråskala där måndagarna inte skiljde sig är från lördagarna. Han hade problem med depression, sömnbesvär och psykisk ohälsa.

– Till slut fungerar inget som det ska. Du vill inte gå ut, inte träffa andra, sover inte och ju längre du hamnar utanför samhället desto svårare är det att komma tillbaka. Det var en bergochdalbana med väldigt djupa dalar och jag fick börja att käka mediciner, säger han.

Jimmy står emd ryggen vänd mot karmen och rotar i en låd i ansiktshöjd på en lagerhylla.
Hyber hyr ut barnkläder online och som har en tydlig hållbarhetsprofil har anlitat Samhall sedan 2020 för att tvätta, laga och lagerhålla varorna, samt för att skicka ut nya ordrar och ta hand om returerna.

Utbildad till driftledare

Han beskriver det som att han inte passade in i den allmänna planen. Skoltrött var han redan i sjätte klass och när han kom till gymnasiet orkade han inte längre. Han hoppade av och åkte som många unga västsvenskar till Oslo för att jobba. Men jobben var dåliga, maten och hyran dyr. Hemma i Sverige igen fanns bara kortvariga jobb på olika bemanningsföretag. Han pluggade upp gymnasiet på komvux, en kockutbildning som han trivdes på, men efter väntade bara tillfälliga diskjobb.

– Du måste jobba för att få erfarenhet och ha erfarenhet för att få jobb. Jag hade inte så mycket utbildning och inget körkort. När jag till slut fick chansen på Samhall var det nervöst. Jag visste att jag bara hade ett år, men att det kunde starta något bra. Jag var redo att göra vad som helst för att få en sysselsättning och här får man riktiga, meningsfulla jobb, säger Jimmy Nelsing.

Porträttbild på Jimmy som bär svarta T-shirt och tittar in i kameran.

När jag fick jobb här 2017 blev jag plötsligt en del av samhället igen.

Jimmy Nelsing

På grund av goda datorkunskaper matchades han till en plats på lagret. När hans utvecklingsår var slut fick han fortsatt anställning i kärnuppdraget och han skickades på en utbildning till att bli driftledare. För det är inte bara datorer som intresserar Jimmy Nelsing, även ledarskap är något som han tycker är givande.

– Jag siktar på att bli chef inom lager eller it. Jag tycker om att lära mig nya saker och att utvecklas, men också att utveckla andra. Att skapa nya arbetsrutiner som gör det bättre och roligare att arbeta, säger han.

Sedan Jimmy Nelsing fick arbete har hans egna nya rutiner gjort mycket positivt för hans mående. Numera är det tidiga kvällar som gäller. Väckarklockan ringer 04.45 så att han hinner plugga lite körkortsteori och dricka kaffe innan han tar bussen till sitt arbete.

– Det som behövdes var ett jobb. Om du bara får en chans finns det inget som kan stoppa dig.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se