Näst efter Sverige ligger våra grannländer Danmark och Finland, och allra störst utveckling har skett i Asien sedan Agenda 2030 lanserades för fem år sedan. Den rådande pandemin bedöms ha haft negativ påverkan under året. Men hopp finns. ”Som rapporten visar skedde tydliga framsteg inom agenda 2030 innan pandemin bröt ut. med rätt policyer och ett starkt globalt samarbete går det att återställa den utvecklingen det kommande decenniet. Sverige global ledarei klimatfrågan”. Säger JEFFREY SACHS, professor och ordförande för the Earth Institute vid Columbia University, som lett arbetet med rapporten.

Investerare drivkraft till hållbart företagande

Det är avgörande för svenska företag som vill locka kapital att kunna visa upp ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Det visar en ny rapport från den norska storbanken DNB. 87 svenska börsnoterade företag blev intervjuade i undersökningen och hela 86 procent svarade att de upplevt kraftigt ökade ESG-krav från både långivare och investerare under den senaste femårsperioden. Och 70 procent av företagen uppgav att investerare spelar en nyckelroll för att driva det interna hållbarhetsarbetet framåt. Det är en stor förändring i attityd mot tidigare år, enligt DNB.