Hållbarhet är en del av vårt DNA

Vår främsta hållbarhetspåverkan är att hjälpa personer med funktionsnedsättning in i arbetslivet. Mer än 200 000 personer med funktionsnedsättning har fått jobb genom oss sedan vi startade och runt 1 500 medarbetare lämnar oss varje år för ett nytt jobb utanför Samhall.
Ett gäng Samhall-arbetare står vid ett räcke och hänger och ler inför kameran

Vi vill lägga mest kraft där vi gör störst skillnad

Därför bygger vårt hållbarhetsarbete på en analys där vi tittar på vilka områden vi har störst påverkan på en hållbar utveckling ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Förutom att hjälpa personer med funktionsnedsättning handlar det om att ta ansvar för vår miljöpåverkan, vår förmåga att leverera hållbara tjänster och att vi säkerställer en god affärsetik och goda villkor i hela värdekedjan.

Så här skapar vi en hållbar affär

Två personer som arbetar mellan buskar i utemiljö, en har grenar och löv i händerna.

Vi bryter utanförskap

Vi har en unik uppgift i att skapa jobb till personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att bryta utanförskap på arbetsmarknaden och skapar ett mer hållbart samhälle.

Person håller i en sprayflaska, tittar in i kamran och ler.

Vi erbjuder hållbara tjänster

Vår miljöpåverkan uppstår framför allt genom de tjänster vi levererar. Därför är miljöperspektivet integrerat i vårt kunderbjudande.

Person tittar in i kamran, i bakgrunden syns en truck.

Vi tar ansvar

Vi tar ansvar för både människa och miljö i vår verksamhet. Det handlar om allt från att skapa en trygg arbetsplats till goda villkor i vår leverantörskedja.

De globala målen

För oss innebär en långsiktigt hållbar utveckling att vi ska bidra till uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål, bedriva en verksamhet inom de planetära gränserna samt minska vår klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet.

Kontakta oss – vi hjälper dig.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig. Föredrar du kontakt via telefon så hittar du uppgifter på vår kontaktsida.