Säg ordet hållbarhet och de flesta tänker troligen på klimat och miljö. Men det finns en annan sida av begreppet som under de senaste åren har tagit klivet upp som en av de mest prioriterade frågorna – social hållbarhet.

Begreppet hållbar utveckling kan delas in i tre dimensioner där alla ges lika tyngd: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans skapar de en god grund för en önskvärd och hållbar samhällsutveckling.

Social hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar som gynnar människor positivt, tillgodoser alla människors grundläggande rättigheter och främjar ett rättvist samhälle.

Det kan innefatta allt från hur man arbetar med inkludering av personal på arbetsplatsen till om man ska rusta upp eller bygga ett nytt utomhusgym i kommunen som är tillgängligt för alla invånare.

Social hållbarhet borde vara en självklarhet i företagen.

Ellionor Triay Strömvall

Men en minst lika viktig aspekt av social hållbarhet handlar om hur företag och offentlig sektor hanterar inköp och upphandling. För hållbarhet stannar inte vid din egen verksamhet, utan hur du hanterar inköp och upphandling kan göra stor skillnad i samhället i stort.

Ellionor Triay Strömvall är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och arbetar mycket med frågor kring social hållbarhet vid just inköp och upphandling.

– Varje år upphandlar vi i Sverige för över 800 miljarder kronor, och vid varje upphandling finns en möjlighet att främja social hållbarhet. I samband med detta bör man fundera på vilka konsekvenser upphandlingen får för vissa grupper av människor. Som exempelvis: kan inköpet bidra till att fler människor blir delaktiga i samhället?

Enligt Ellionor Triay Strömvall pratas det betydligt mer om social hållbarhet i dag än för bara några år sedan.

Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Blont långt hår och blå tröja mot vit bakgrund.
Ellionor Triay Strömvall, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten

– Vi ser hos oss att vi får in många fler förfrågningar kring hur man inom offentlig upphandling kan bidra till social hållbarhet. Företag har börjat förstå mer att man inte kan glömma bort människorna när man jobbar med hållbarhetsfrågor. Social hållbarhet borde vara en självklarhet i företagen, säger hon.

Från kommuner får hon ofta frågor kring hur upphandlingen kan användas för att öka den sociala hållbarheten lokalt.

– De kan till exempel se till att allting som köps in kan användas av alla oavsett funktionsförmåga, eller att upphandlingen svarar mot både kvinnors och mäns behov, samt att öka sysselsättningen genom att ställa krav på att leverantören ska anställa någon som står långt från arbetsmarknaden under tiden som det offentliga kontraktet gäller. 

På vilket sätt kan det gynna lönsamheten att arbeta med de här frågorna?
– De här frågorna blir allt viktigare för kunderna. Detta leder till att företagen som inte arbetar med de här bitarna kan upplevas som irrelevanta. För de flesta kunder vill i dag kunna köpa produkter som är hållbara.

Dessutom finns det krav i upphandlingslagstiftningen som pekar på att företag måste ta hänsyn till hållbarhet. Exempelvis står det i lagen att när man köper in något som ska användas av fysiska personer så ska man ta hänsyn till tillgängligheten.

– Här finns bra affärsmöjligheter för företag att marknadsföra sina produkter som tillgängliga eller skapa nya tillgängliga lösningar och sälja till offentlig sektor.

Därför behöver företag ha kunskap om hållbar upphandling

  • Förstå syftet med det som står i upphandlingsdokumenten.
  • Upptäcka nya affärsmöjligheter.
  • Vara med och skapa samhällsnytta och driva utvecklingen framåt.

Vad är första steget för ett företag som vill bli bättre på social hållbarhet?
– Vill företaget göra mer affärer inom offentlig sektor så har Upphandlingsmyndigheten stöd. Det handlar väldigt mycket om att sätta sig in i frågan och läsa på – men också fundera på om verksamheten kan bidra till de samhällsmål som finns.

Ellionor Triay Strömvall tipsar också om att läsa in sig på Agenda 2030, som är den utvecklingsagenda som FN tog fram 2015. I den tas ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling, och där betonas att de tre olika dimensionerna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

– Att samtliga delar av hållbarhet finns med i Agenda 2030 har lett till ett gemensamt språk och en ram som företag i hela världen kan använda sig av. Förhoppningsvis kan agendan leda till att företag blir mer uppmärksammade kring hur deras produkter tillverkas och att man skarpare börjar se över till exempel sina egna leveranskedjor, säger hon.

För att lyckas med ett socialt hållbart företagande finns det några viktiga grundläggande komponenter att ta hänsyn till, påpekar Ellionor Triay Strömvall.

– Det handlar om att våga titta på sin egen verksamhet och se om man gör någon skada i dag och därefter se hur man kan sluta göra den skadan. Social hållbarhet är inte något som ligger vid sidan om, utan det måste interageras i hela verksamheten. Det gäller att vända på varenda sten och hitta ett hållbart arbetssätt.

Kan du ge ett exempel?
– Jag lyfter gärna fram Skellefteå kommun. De köpte in digitala tjänster för att hjälpa personer i kommunen med intellektuella funktionsnedsättningar. De digitala tjänsterna fanns inte från början utan utvecklades tillsammans med företag i Skellefteå. Det exemplet handlar både om innovation och inköp där företag har varit med och påverkat produkterna.

3 tips för socialt hållbara inköp och upphandlingar

1

Bidra till organisationens hållbarhetsmål.

Fundera på om upphandlingen kan bidra till något av organisationens hållbarhetsmål på övergripande nivå. Till exempel ökad jämställdhet, tillgänglighet eller sysselsättning.

2

Se över hela produktionskedjan

Ta reda på hur de produkter som köps in har tillverkats. Har människor skadats eller utsatts för risker i produktionen? Ta ansvar för produktionskedjan, både i Sverige och utomlands. Se även till att de som utför upphandlade tjänster har bra arbetsvillkor.

3

Vem är användaren?

Lär dig mer om vilka grupper som använder produkten eller tjänsten du tänker köpa in, men också vilka som inte använder den. Finns det hinder som exkluderar vissa användare? Gör en analys av vad som skulle behövas för att få det bredaste spektrumet av användare.

Socialt hållbart företagande

Börja i små steg
Du behöver inte göra det stora hållbarhetsarbetet direkt från start. Det kan räcka med att börja erbjuda en praktikplats till någon eller skapa återvinning i köket. Det kan i sin tur bidra till en företagskultur som är starten på ett större hållbarhetsarbete.

 

Inkludera allas idéer
Det är dumt att begränsa sig till att bara en strateg på företaget ska arbeta med social hållbarhet – utan alla på företaget kan vara med och bidra. Det är väldigt viktigt att få med all personal och låta hela företaget komma med idéer så att alla känner att man kan vara med och bidra.

 

Uppmärksamma även de små framstegen
Fundera runt den egna verksamheten om hur den lokalt kan bidra till det globala. Hur kan vår lilla verksamhet bidra till hållbar samhällsutveckling i stort? Det är viktigt att förstå att man är en del av helheten. Det finns mycket man kan göra, och som redan har gjort, i det lilla – så tveka inte på att stanna upp och titta på förändringarna som gjorts och hylla dessa.