Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

På Ica Kvantum i Sollefteå står förmågan i fokus

I hela sitt yrkesverksamma liv har inkludering varit en självklar del för Ica-handlaren Ulf Schön. Att kunna hjälpa människor att ta sig in på arbetsmarknaden är en samhällsinsats han gärna ägnar sig åt.
– Genom att inkludera alla blir det bra stämning på arbetsplatsen, säger han.

Det är full fart på Ica Kvantum Sollefteå. Personalen packar upp varor och ser till att det ser prydligt ut i hyllor och kyldiskar. Morgonens städning är avslutad och skurmaskinen och städvagnen ska ställas undan. I fikarummet går kaffeautomaten varm. Det råder en familjär stämning och alla är trygga med vad de ska göra. Ulf Schön, Ica-handlare, tar en sväng i butiken och hejar på morgonpigga kunder. Han är en profil i stan som de flesta känner igen.

Ulf Schön startade upp Ica Kvantum Sollefteå 2013 och i personalen jobbar nu en samspelt grupp människor med olika bakgrund, vilket bland annat har kommit till i samarbete med Samhall, Försäkringskassan och SFI.

– Jag ser möjligheten i varje individ och tar emot praktikanter och dem som arbetstränar. Vissa blir kvar här hos oss, säger han.

Tilldelades Visa vägen-priset

Hösten 2021 uppmärksammades Ulf Schöns inkluderingsarbete nationellt, då han fick ta emot det prestigefyllda Visa vägen-priset som Årets eldsjäl, ett arbetsmarknadspris som delas ut till personer som gjort skillnad på riktigt. 

– Jag har visat vägen genom att jobba mycket med inkludering på en mindre ort och det fungerar väldigt bra. Jag hoppas det här priset inspirerar fler inom service och dagligvaruhandel att göra samma sak, säger han.

Det ligger i släkten. Både att driva Ica-butik, och den människosyn som Ulf Schön har. När han var 16 år började han jobba för sin pappa som genom sin Ica-butik hade ett samarbete med särskolan på orten. De ungdomarna blev Ulfs arbetskamrater. Kanske är det en förklaring till varför det aldrig varit några konstigheter för honom att fokusera på människors förmåga och att se möjligheter snarare än hinder. Trösklarna är väldigt låga, för Ulf Schön är övertygad om att arbete är ett bra sätt att bryta utanförskap.

–  Det är så här det ska vara, för syns man inte finns man inte, säger han.

Porträtt av Ulf som står i en Ica-butik.

Jag är en stolt samarbetspartner till Samhall och jag ser fram emot att fortsätta utveckla det.

Ulf Schön, Ica-handlare

Ica Kvantum Sollefteå

Ulf Schön har drivit Ica Kvantum i Sollefteå sedan 2013 och här arbetar runt 60 personer. Butiken är viktig i kommunen, inte bara som mataffär, utan också som medarrangör av idrottsarrangemang och andra sociala evenemang vilka engagerar många Sollefteåbor. 2012 fick Ica Kvantum Sollefteå kommuns miljöpris och 2021 certifierade Kiwa den till en miljösmart butik, helt utan anmärkningar.

Har anställt från Samhall

För många år sedan anställde Ulf Schön två personer med funktionsnedsättning och via samarbetet med Samhall fick två personer därifrån anställning för några år sedan.

– Det fungerar jättebra. Alla är hur duktiga som helst och sköter sina jobb. Det är ordning och reda.

Dialogen med Samhall är en tvåvägskommunikation. Ibland kan Ulf Schön höra av sig för att se om det finns någon lämplig person som vill göra praktik, ibland hör Samhall av sig till honom för att kolla om han kan ta emot praktikanter. Dessutom är det Samhalls personal som sköter städningen i butiken. Carola Granlöf och Lars Westerlund är två av butikens Samhall-medarbetare och de trivs väldigt bra.

– Det här är det bästa stället jag varit på. Personalen är helt underbar. Alla är glada och trevliga och vi får den hjälp vi behöver, säger Lars Westerlund.

Hans önskan är att få bli kvar här och göra praktik i butiken. Allt utom kassan och bageriet känns lockande.

Carola Granlöf har städat i butiken i flera år och menar att här finns en mentalitet som skiljer sig från andra arbetsplatser.

– Är det någon som har synpunkter eller vill att vi fixar något särskilt så tar de det direkt med oss i stället för att gå via chefen. Det är bra, säger hon.

Samhall-medarbetarna Carola Granlöf, Lars Westerlund och Ica-handlaren Ulf Schön står och kontrollerar Carolas tvättning av golvet i ica-butiken.
Samhall-medarbetarna Carola Granlöf, Lars Westerlund och Ica-handlaren Ulf Schön: Sedan samarbetet med Samhall inleddes för fyra år sedan har städningen i butiken fungerat utmärkt. Ulf Schön är väldigt nöjd och har en nära dialog med Carola Granlöf och Lars Westerlund när så behövs.

Ett lyckat samarbete

Samarbetet med städningen har blivit enormt lyckat. För fyra år sedan anlitade Ulf Schön en städfirma som han inte alls var nöjd med. Efter att ha fråga runt lite bland andra Ica-handlare som anlitade Samhall tog han kontakt och sedan dess har städningen av butiken fungerat prickfritt.

– Jag är en stolt samarbetspartner till Samhall och jag ser fram emot att fortsätta utveckla det.

Någon egentlig inkluderingsplan finns inte i företaget. Ulf Schön menar att han alltid jobbat så här, det faller sig naturligt och fungerar väldigt bra.

– Jag driver butiken som jag vill att den ska drivas. Jag kanske inte är närvarande här jämt, men jag är alltid delaktig. Jag arbetar tight med ledningsgruppen på fem personer och vi har samma synsätt. Vi är en trygg organisation.

Att kunna ge människor förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden är en samhällsinsats som Ulf Schön ser som självklar. Carola Söderlind är områdeschef på Samhall i Sollefteå och menar att samarbetet med Ica Kvantum fungerar jättebra.

– Ulf är väldigt bra med alla medarbetare. Han är öppen för allt och alla. Våra medarbetare som städar där uppskattar honom jättemycket. När personer som varit hos oss vill utvecklas så kan vi fråga Ulf om det finns praktikplats och det är aldrig några problem. Vi vill gärna ha fler sådana samarbeten här i stan, säger hon.

Utmaning

Ica Kvantum i Sollefteå hade problem med det städbolag de anlitade tidigare då de inte klarade av att städa enligt önskemål. Ulf Schön bad om referenser från andra Ica-handlare som anlitade Samhall, och fick bara positiva omdömen.

 

Lösning

Samhall erbjöd en skräddarsydd lösning utifrån Ica Kvantums behov, där både rutiner och schema för hur och när städningen skulle utföras togs fram gemensamt.

 

Effekt

Ulf Schön är nöjd med städningen som nu fungerar fläckfritt både ute i butiken och i bakomliggande utrymmen.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se