Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Nu går Samhall på export

Nästa år får Finland ett Samhall efter svensk förebild. För att lära sig mer om den unika verksamheten kom arbetsminister Tuula Haatainen på arbetsplatsbesök till Grönsakshallen Sorunda i Västberga söder om Stockholm. Hon var både fascinerad och imponerad av vad hon fick se.
– Vårt mål med att komma hit var att lära oss hur Samhall fungerar, sa arbetsmarknadsminister Tuula Haatainen.

Tidigare i år lade den finländska regeringen fram det slutliga förslaget om att starta ett liknande bolag som Samhall, med namnet ”Jobbkanalen”.
– Det handlar om människors rätt till jobb. Alla i samhället måste känna sig behövda och få sysselsättning, sa Tuula Haatainen som kommentar till förslaget.
Som ett led i arbetet med ”Jobbkanalen” har en delegation från Finland tillsammans med svenska arbetsmarknadsminstern Eva Nordmark (S), besökt en av Samhalls kunder, Grönsakshallen Sorunda, där ett fyrtiotal medarbetare från Samhall arbetar.
Grönsakshallen Sorunda är en av landets största leverantörer av frukt och grönsaker till restauranger och hotell. Vd Christer Läckgren berättade om verksamheten och vilken tillgång medarbetarna från Samhall är.

Bild på fyra personer i en industrilokal. De bär alla arbetskläder i olika färger, bland annat blå och reflexfärg.
Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Finlands arbetsminister Tuula Haatainen och Christer Läckgren, Vd Grönsakshallen i Sorunda, pratar med blåklädda Samhallmedarbetaren Robert under besöket.

Under rundvandringen demonstrerade flera medarbetare sin yrkesskicklighet. Arbetsmarknadsministern träffade bland andra Samhall-medarbetaren Robert som förklarade hur mycket jobbet betyder för honom.
– Han berättade att han tycker om sitt arbete och att han trivs väldigt bra. Han visade oss hur man skär broccoli i bitar, i anpassad form för restauranger, sa Tuula Haatainen.
Robert själv noterade att grönsaken innehåller mycket järn och tog tillfället i akt att rekommendera broccolilåda med fläsk och ost på.
– Det är jättegott! Jag har ett jobb som passar mig perfekt, tidigare i yrkeslivet hade jag tunga arbeten. Här har jag nu möjlighet att sitta och jobba vilket jag behöver efter två operationer. Jag trivs, och när man trivs med ett jobb anstränger man sig mer, sa Robert.

Det är väldigt roligt att en liknande verksamhet nu startas i Finland.

Sara Revell Ford
Bild på fyra personer som ler i en industrilokal. De bär alla arbetskläder i olika färger, bland annat svart och reflexfärg.
Samhallmedarbetaren Ingemar tillsammans med Eva Nordmark (t.v), Tuula Haatainen och Sara Revell Ford, vd Samhall.

Vår svenska arbetsmarknadsminister, Eva Nordmark (S), fanns också på plats. Hon uttryckte stolthet över Samhalls värdefulla roll på svensk arbetsmarknad och över att Samhall nu går på export.
– Många medarbetare har tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Under mina besök i Samhalls verksamheter märks det tydligt hur viktigt jobbet är för dem. Det är riktiga jobb och ingen ”hittepå-verksamhet” som i vissa andra länder. Här får den som har en funktionsnedsättning vilken medför nedsatt arbetsförmåga bidra med något som är på riktigt. Det är en genuin verksamhet som fyller en viktig funktion, sa Eva Nordmark.

Eva Nordmark passade också på att prata med Samhall-medarbetaren Ingemar som plastade koriander. 150-200 stycken knippen per dag hinner han med. Hon berättade att hon själv med start i nionde klass jobbade extra under flera år med liknande arbetsuppgifter på ett lager i Luleå.
– Så jag känner mig hemma och trivs i den här miljön. Det är jättespännande, sa Eva Nordmark.
Samhalls vd Sara Revell Ford säger att hon är väldigt stolt över att Samhall ses som en förebild, och att man kan visa en modell för hur utanförskap bryts och hur alla därmed får tillgång till arbetsmarknaden. Hon fick under besöket förklara hur Samhall under 40 år bedrivit en verksamhet som möjliggjort arbete för människor med funktionsnedsättningar.
– Vi har mycket kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av. Det är väldigt roligt att en liknande verksamhet nu startas i Finland. Vi kan lära av varandra, och jag ser fram emot hur verksamheten kommer att formas där, sa Sara Revell Ford.

Bild på tre kvinnor i en industrilokal. De bär alla arbetskläder i reflexfärg.
Sveriges arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (t.v), Finlands arbetsminister Tuula Haatainen och Sara Revell Ford, vd Samhall, under besöket.

Vad tar du med dig från Tuula Haatainens besök?
– Hon befäster det som är vår grundidé; hur viktigt det är att alla människors rättigheter tas tillvara. Att alla har ett värde och vikten av att alla ska få plats i samhället – också på arbetsmarknaden, sa Sara Revell Ford.
Det stora intresse som finns för Samhall internationellt tror Sara Revell Ford beror på att det är ett speciellt, världsunikt uppdrag.
– Ute i världen finns organisationer som på olika sätt försöker bryta utanförskap och säkerställa att människor med funktionsnedsättningar får arbete. Men på det sätt vi jobbar, att vi klarar att vara en brygga till arbetsmarknaden, är väldigt ovanligt. Det finns så klart en stor nyfikenhet på, och samhällsnytta i, hur man får de två världarna att öppna upp och mötas. Enbart den här veckan har vi tre utländska förfrågningar om att besöka oss, avslutade Sara Revell Ford.

Samhalls verksamhet

Totalt sysselsätts ca 26 000 medarbetare på 600 orter inom exempelvis butik, fastighetstjänster, omsorg, lager, städning och tillverkning. Under 2020 skapade Samhall 8 600 nya möjligheter till jobb. För 2021 är målsättningen bland annat att 1 500 av Samhalls medarbetare ska lämna Samhall för nya jobb på arbetsmarknaden.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se