Mångfalden inom Reklam-Sverige kan bli bättre, på nästan alla plan. Enligt rapporten Rättvisaren 2020 – Brand identity är synliga funktionsvariationer exempelvis helt frånvarande, förekomsten av kroppspositivism är minimal och heteronormativa relationer puttas sällan undan för att skildra exempelvis gayrelationer. Rapporten visar även en underrepresentation av äldre, icke-vita och överviktiga. Resultatet är förvånande år 2020, menar Ricki Petrini, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet som står bakom rapporten. Men hon är ändå hoppfull inför framtiden och ser att den yngre generationen starkt påverkar företagen till det bättre. – De ställer högre krav på social hållbarhet eller söker sig vidare till annat jobb. För att företag ska vara attraktiva på arbetsmarknaden i dag behöver de se över hur de kommunicerar och rekryterar. Det är viktigt att visa att man är ett tidsenligt företag som inkluderar, säger hon

Bildbyrån Maskot: erbjuder royaltyfria bilder och vågar tänka normkritiskt. För att alla ska känna igen sig i bilderna erbjuder de en bred representation av olika människor, etniciteter, funktionsvariationer och kroppstyper.

Plattformen People of film: lanserades den 2 november för att skapa bättre representation inom filmindustrin. Den samlar verksamma filmarbetare från hela landet och bidrar till fler perspektiv och ökar den etniska mångfalden.

2 TIPS FRÅN RICKI PETRINI, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet

1 Öppna upp ögonen

”Försök att förstå hur samhället ser ut. Demografin är mycket mer varierad och mångfasetterad än vad vi tror. Diskutera hur det ser ut på er arbetsplats.”

2 Inkludera utan att markera

”Det brukar genusvetare Thomas Gunnarsson säga. Att kommunicera med ett mångfaldstänk måste ske naturligt, annars ifrågasätts man snabbt som varumärke. Viktigt är att hitta sitt eget sätt, där det inte handlar om en social trend utan där företag faktiskt tar sitt ansvar för att samhället ska bli bättre.”