Samhall Lyssna på innehållet

Känsla för bra affärer

Han fick ICA att ändra sitt dna och omkring 1 400 människor med funktionsnedsättning ut i arbete. Kenneth Bengtsson är beviset för att lönsamhet och hjärta går ihop.

På väggarna inne i den vackra sekelskifteslägenheten hänger konst från hela världen. Utanför fönstret visar Stockholm upp sig från sin bästa sida. Båtarna ligger på rad längs Norr Mälarstrands kaj. Vi har precis mött upp Kenneth Bengtsson, ICA-entreprenören som blev ordförande för Svenskt Näringsliv och som i dag jobbar som styrelseproffs. Nu ska vi sätta oss ned med en kopp kaffe och prata om varför alla företag borde tänka till när de anställer.

Vi kan väl börja med att gå tillbaka några år. Du har gjort en imponerande karriär hos ICA och som vd år 2008 startade du initiativet Vi kan mer. Den gav arbete till omkring 1 400 personer med funktionsnedsättning hos ICA. Hur föddes idén till satsningen?

– Egentligen var det en slump. Jag och min familj blev inbjudna av en vän för att se en föreställning som hette Elvis. Jag hade inte så höga förväntningar och visste knappt vad vi skulle se. Det visade sig att alla på scen hade någon form av funktionsnedsättning och jag blev väldigt berörd. Nästa dag kontaktade jag Pär Johansson, som är grundare till Glada Hudik-teatern, och sa att jag vill att vi tar fram en lösning för att få fler personer med funktionsnedsättning ut i arbete hos våra ICA-handlare.

Initiativet blev sedan startskottet för ICA-Jerry i succéreklamfilmerna. Vad var det som gjorde att ni trodde på detta så starkt?

– Vi kom igång bra. När vi fått cirka 200 medarbetare ut i arbete så kom vår marknadsavdelning på att de även ville använda tv som en kanal för att marknadsföra kampanjen. Sagt och gjort. Men när vi hade lanserat den första filmen trodde många att vi drev med ICA-Jerry och funktionsnedsatta, när det i själva verket var tvärtom. Vi blev anmälda och fick läsa flera debattartiklar i medier om den misslyckade reklamfilmen. Men många insåg snabbt att det faktiskt var de som skrev insändarna och artiklarna som hade fördomar. Vi trodde på vår idé och stod på oss.

ICA Jerry.

Du fick ju med dig ICA-handlare från norr till söder. Vad tror du att vi kan lära av denna framgångssaga?

– Att få med dem var inte så svårt. 1 300 fria handlare som pratade mycket och nästan ville överträffa varandra. Goda exempel sprider sig, det tycker jag att vi bör ta med oss. Jag tror verkligen att vi, tillsammans med andra företag som exempelvis Max Burgers, var banbrytande och faktiskt satte en ny agenda. Jag tycker mig se att förståelsen för att alla är olika och har lika värde, faktiskt har ökat något.

Hur ser du på talang, rekrytering och vikten av att hitta rätt person till rätt plats i dag?

– Det första jag tänker på är att de flesta människor vill utvecklas hela tiden. Men det är inte så för alla. Jag känner flera som är jättenöjda över att göra samma sak varje dag och varje vecka – vilket många andra inte skulle klara av. De är på exakt rätt plats med exempelvis ett arbete i en butik med att stapla varor. Det är fantastiskt! Just det här med att hitta olika dimensioner i samhället, där alla kan göra nytta, det är det som är viktigt.

Du brinner ju för att skapa bättre förutsättningar för människor som av olika anledningar hamnat i utanförskap. Hur arbetar du med dessa frågor i dag?

– I dag jobbar jag med styrelsearbete i olika företag. Allt från kommersiella uppdrag: och börsnoterade bolag till familjeägda bolag. Sen tar jag mig även an uppdrag som har ett stort hjärta. Exempelvis Ersta Diakoni, sociala verksamheter till hemlösa och Vändpunkten, där barn till missbrukande föräldrar får hjälp. Det arvode jag får för exempelvis Ersta går tillbaka till nya satsningar där, vilket känns väldigt bra i hjärtat när jag kommer hem på kvällen. Sedan sex år tillbaka är jag också ordförande för World Childhood Foundation, som är grundat av drottning Silvia. Från detta arbete finns det många starka historier att berätta om.

Kenneth Bengtsson, ICA-entreprenör.

Du har ju stor erfarenhet av just entreprenörskap och inkludering. Om du får ”visionera” fritt – hur ser du på framtiden?

– Jag kan tycka att jag ser förflyttningar, men jag kan ändå vara lite kritisk. Det är samma företag som jobbar med detta, år efter år. Företag behöver hitta andra verktyg i lådan och se att det inte handlar om välgörenhet utan bra affärer. Det finns så många som tror att det är en uppoffring, men ofta blir resultaten bättre. Och företaget blir en spegelbild av samhället när man har människor med olika sorters bakgrund och förutsättningar.

2011 fick du ett hedersomnämnande av Samhall i och med arbetet med Vi kan mer. Vad har detta betytt för dig?

– Ja, det kändes väldigt fint. Jag var personligen ganska rädd när jag lämnade ICA 2012, att allt vi åstadkommit bara skulle rinna ut i sanden. Så jag är otroligt stolt idag att det verkligen satte sig i ICAs dna.

Vi kan mer

Initiativet som startade 2009 syftade till att öka intresset för och möjligheterna till ytterligare sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Grundförutsättningen var att erbjuda jobb inom ordinarie verksamhet som anpassades efter personens förutsättningar. Målet var att inom en treårsperiod sysselsätta 500–1 000 personer hos ICA-handlarna eller centralt på ICAs kontor och lager. Satsningen lanserades genom att praktikanten Jerry, spelad av Mats Melin, gjorde entré i tv-rutan i ICAs reklamfilmer. Satsningen var ett samarbete mellan ICA, ICA Förbundet, Glada Hudik-teatern, FUB, SKL och Samhall.

Kenneth Bengtsson

Ålder: 59 år.

Bor: I Stockholm.

Familj: Frun Ann-Kristin och tre vuxna barn.

Karriär: Han blev vd för ICA Sverige år 2000 och utsågs året därpå till koncernchef för ICA AB och hade tjänsten till och med år 2012. Han var styrelseordförande för Svensk Handel 2005–2010 och Svenskt Näringsliv 2010–2013. Kenneth Bengtsson var även Visa vägen-jurymedlem 2013–2017. Han är i dag styrelseordförande för Clas Ohlson, Mio möbler, Diaverum, Lyko, Envirotainer, Ersta Diakoni och World Childhood Foundation. Han är också ledamot i styrelserna för Herenco och Synsam.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se