Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

"Begränsningarna sitter i våra huvuden"

Hundratals miljoner indier lever i fattigdom. I landet förekommer såväl tvångsarbete som trakasserier på grund av social bakgrund. I denna miljö gör organisationen Enable India storverk och skapar jobb till landets många utsatta funktionsnedsatta. Eldsjälen bakom arbetet är Shanti Raghavan.

I ett trevåningshus beläget i Bangalore i södra Indien bedriver Enable India sin verksamhet. Bangalore är huvudstaden i delstaten Karnataka och har blivit ett centrum för den indiska it-industrin. Här bor drygt elva miljoner människor, vilket gör storstadsområdet till landets fjärde folkrikaste. Organisationen Enable India hjälper personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden genom att hitta lösningarna som krävs för att de ska klara sina arbetsuppgifter.

Soyamdeb undervisar på Enable India. Han lär eleverna att bli självgående användare av datorer för att de ska kunna söka sig vidare till något av de stora it-företagen i Bangalore. 

– Om du är över 40 år behöver du läsglasögon – det är en lösning. Jag sitter ner i en soffa nu. Det är också en lösning. Allting omkring oss är lösningar på olika behov. Vi befinner oss alla på ett spektrum av olika funktionsnedsättningar, och med rätt lösningar är vi alla lika, säger Shanti Raghavan, som tillsammans med sin man Dipesh Sutariya har grundat och driver Enable India.

Bland de anställda har 40 procent funktionsnedsättningar. Det blir slående tydligt inne på kontoret, där blinda och rörelsehindrade rör sig på ett självklart sätt. Att prata om sina funktionsnedsättningar är inte heller tabu. I stället kan det sitta tydliga presentationer vid skrivborden som en påminnelse om medarbetarens särskilda behov. Men fokus är hela tiden på lösningar.

Ett viktigt mål för organisationen är att förändra attityden gentemot funktionsnedsatta och få arbetsgivare att se dem som en tillgång i stället för en börda.

– På vissa håll i Indien, särskilt på landsbygden, kan synen på personer med funktionsnedsättningar påverkas av filosofin kring karma. Det finns de som ser det som att man har handlat dåligt tidigare i livet och därför straffas genom att få ett barn med en funktionsnedsättning. Det blir väldigt stigmatiserande, säger Shanti Raghavan.

Enligt den senaste folkräkningen har 26,8 miljoner indier någon form av funktionsnedsättning och att de är mycket utsatta konstaterar Utbildningsdepartementet i en rapport från december 2018. Tillgången till utbildning, hälsovård och arbetstillfällen är begränsad och många tvingas till tiggeri.

Shanti Raghavan menar att personer med en funktionsnedsättning ofta lever isolerade liv, skyddade av sina familjer. Det finns inga direkta förväntningar på dem, trots att de skulle kunna klara av det mesta med rätt lösningar. De som kommer till Enable India får omedelbart känna vad de är kapabla till.

– De äger själva sin utbildning och arbetsträning hos oss. Vi förväntar oss saker av dem. De sitter inte i ett klassrum, utan det är aktiv träning där de planerar och utför viktiga uppgifter.

Resan mot det som skulle bli Enable India startade i början av 1990-talet när Shanti Raghavan och hennes man Dipesh Sutariya studerade i USA. En dag ringde hennes föräldrar och berättade att Shantis 15-åriga lillebror hade blivit diagnostiserad med en ögonsjukdom som skulle göra honom blind.

– Vi sa åt min bror att komma och hälsa på oss i USA. Vi ville att han skulle få uppleva så mycket som möjligt innan han förlorade synen. Vi hittade på en massa roliga äventyr, som att paddla kajak, snorkla, bergsklättra och flyga luftballong, säger Shanti.

Tillbaka i Indien tog hennes bror så småningom sin handelsexamen och gick ut med toppbetyg. Men han fick inget jobb. En tid senare flyttade även Shanti och hennes man hem till Indien. Där kunde de på nära håll följa broderns kamp för att få ett jobb.

– Han gick på runt 70 arbetsintervjuer, men ingen ville anställa honom. Det kanske låter konstigt, men jag klandrar inte företagen som inte ville anställa honom. De hade aldrig arbetat med en synskadad person och visste ingenting om min brors resa, hur han har anpassat sig successivt till att inte kunna se, lärt sig att studera och läsa på datorn med hjälpmedel som skärmläsare.

Shantis bror fick till slut ett jobb och arbetar i dag på Amazon. Engagemanget i att hjälpa honom hade väckt något hos Shanti och Dipesh.

– Min bror är inte ensam. Det finns mängder av personer som befinner sig i samma situation. Jag och Dipesh lärde oss mycket under den här processen. Vi lärde oss att omvandla våra känslor till handlingar. Och vi lärde oss att alla människor har en oändlig potential – begränsningarna sitter i våra huvuden.

Shanti hade lärt sin bror att använda datorer med hjälp av skärmläsare. Parallellt med sitt heltidsjobb inom it-branschen började hon nu göra detsamma för andra synskadade hemma i sin bostad under tidiga morgnar, sena kvällar och helger.

– Snart insåg jag att personerna jag utbildade behövde ett jobb också. Det var då jag och min man startade Enable India.

Rohanbaba lär sig problem- lösning och att använda olika datorprogram med hjälp av ”text to speach”. Shanti Raghavan deltog på Visa vägen-galan i november. Hon och maken är utsedda till Social entrpreneus of the year i Indien och har bjudits in till Wold Economic Forum i Davos i januari.

Mellan 1999 och 2004 drev de Enable India vid sidan av sina heltidstjänster. Ryktet spred sig och snart var huset fullt av deltagare. Men 2004 kunde de tack vare ett stipendium flytta till nya lokaler och ägna sig åt Enable India på heltid.

I dag jobbar organisationen med personer med tolv olika typer av funktionsnedsättningar, däribland hörselskadade, synskadade, rörelsehindrade och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism. Tusentals människor har fått jobb tack vare Shanti Raghavan men hon tonar ner sin betydelse och talar snarare om hur givande arbetet är.

– Vår vision är att alla personer med en funktionsnedsättning ska kunna vara med och bidra till vår nation, bli respekterade i samhället, tjäna sina egna pengar, vara självständiga och få göra det de älskar. Vi utgår från deras styrkor – arbetstränar, utbildar och gör dem redo för arbetsmarknaden.

När kandidaten är redo gäller det att hitta den bästa matchningen. Det är viktigt att det är en arbetsplats med en företagsledning som förstår personens behov och kunskap.

– Tillsammans med företaget hittar vi sen den bästa lösningen för att personen ska klara arbetsuppgifterna. Vi coachar också företagsledare i att bli mer inkluderande, och förstå hur utvecklande det är att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar.

Shanti och Enable India har fått många utmärkelser. Bland annat har Indiens största affärstidning utnämnt henne till en av landets mäktigaste affärskvinnor.

Organisationen jobbar med olika typer av sysselsättningar och anställningsformer beroende på personens funktionsnedsättning och utbildningsnivå.

– Sedan vi startade Enable India har vi sett så många ta kontroll över sina liv, bli aktiva medborgare, skattebetalare och bidra ekonomiskt till sina familjer. Vissa har till och med blivit familjens försörjare.

Det är stor skillnad mot att tvingas ut på gatan och tigga för sin överlevnad.

Se Shanti Raghavan på Visa vägen-galan 2019:
https://vimeo.com/376101227

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se