Den sammanlagda vikten av skräpet var cirka 60 ton! Det visar en ny undersökning om nedskräpningen i Sverige, som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket. Cigarettfimpar stod för 62 procent, portionssnus för 14 procent och cirka 10 procent av nedskräpningen utgjordes av plastprodukter. Samhall har många uppdrag runt om i landet som bidrar till ett renare samhälle, exempelvis med yttre fastighetsskötsel och renhållning på återvinningsstationer, i parker och i stadsmiljöer.