Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Här kan Samhalls medarbetare finna en plats i arbetslivet

I Tony Olaussens Coop-butik i Skarpnäck får alla vara som de är. Sedan många år tar han emot personer med funktionsnedsättning från Samhall för praktik och anställning, något han ser gynnar såväl individen som personalgruppen. 
– Det handlar om att inte fokusera på begränsningen, utan att se styrkan, säger Tony Olaussen.  

På Coop i Stockholmsförorten Skarpnäck är det full rulle, vagnar med varor skramlar över golven. I det lilla lunchrummet puttrar kaffebryggaren, bordet vittnar om att någon just ätit lunch och på soffan ligger en bönematta hopvikt över armstödet. Det luktar nybakat från butiken.

Butikschef Tony Olaussen är mitt inne i en leverans, han kommer med snäckan i örat, slår sig ner mitt i en mening. Tony Olaussen är en av de arbetsgivare som samarbetar med Samhall genom att ta emot praktikanter och när möjligheten finns anställer han dem. Tony Olaussens engagemang har funnits länge. 

– Jag brinner för coaching, det ger mig stimulans. Även långt innan jag blev butikschef tog jag hand om praktikanter och jobbade med personer med olika typer av svårigheter.  

Tony Olaussen förklarar att det handlar om att se styrkor snarare än begränsningar hos sina medarbetare.  

– Och här kommer vi se till att den styrkan växer, säger han med eftertryck. 

Butikschefen Tony Olaussen samtalar med Stefan Vivallius och Nora Mångsén på lunchrasten. Alla bär gröna uniformer.
Butikschefen Tony Olaussen samtalar med Stefan Vivallius och Nora Mångsén på lunchrasten.

En tillåtande miljö

Britt-Marie Laine är gruppchef på statligt ägda Samhall och hon och Tony Olaussen har sedan flera år tillbaka haft täta kontakter.  

– På Samhall vill vi få personer att växa som människor, att våga ta steg framåt och tro på sig själva. Det får de göra hos Tony, säger hon. 

Samhall har till uppgift hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. Efter internutbildning matchas medarbetarna till ett uppdrag och när det funkar är målet att de inte ska behöva bli arbetslösa igen.  

– Då vill vi hitta en arbetsgivare som är beredd att testa dem på praktik för att sedan kanske ta över till en anställning, en övergång. Det är så vi har arbetat med Tony och det har funkat jättebra, säger Britt-Marie Laine.  

– Det handlar väldigt mycket om att Samhall vet vad jag söker, säger Tony Olaussen.  

Britt-Marie Laine och Tony Olaussens samarbete pågår både före, under och efter att en praktikplats tillsatts. Britt-Marie Laine förklarar det som att hon kastar iväg ett mejl om hon har en medarbetare som hon tror skulle passa på Coop i Skarpnäck, och kollar om Tony kan ta emot. När en kandidat väl är på plats lägger de tillsammans upp en plan.  

Nyckeln till framgång, understryker Britt-Marie Laine, är att Tony Olaussen tillåter misstag. Budskapet är att det inte är någon fara att göra fel och det skapar både trygghet och lojalitet. 

Porträtt av Nora Mångsén.

Det är så bra att man ges chansen till arbete trots att man har en diagnos.

Nora Mångsén

Får social träning

25-åriga Nora Mångsén gjorde en övergång till Coop i Skarpnäck efter en praktik genom Samhall. Hon trivs bra, och tycker själv att hon utvecklats. 

– Tony är snäll och visar tydligt vad jag ska göra, säger hon och stryker en hand genom det kortklippta håret.  

Rutiner och struktur är viktigt för Nora, utan det blir hennes hjärna “rörig”. Och på Coop i Skarpnäck ser man till att hon kan hålla de rutiner hon behöver. Nora får tydliga instruktioner och ett regelbundet schema. En annan viktig aspekt av jobbet är att hon får social träning. 

– Jag känner mig säkrare och mer självständig i vissa sociala situationer nu. Det är så bra att man ges chansen till arbete trots att man har en diagnos, säger Nora Mångsén innan hon ska tillbaka ut i butiken.  

Fokus på struktur och rutin

Tony Olaussen fyller på butikskylen tillsammans med Nora Mångsén. De bär gröna arbetskläder.
Tony Olaussen fyller på butikskylen tillsammans med Nora Mångsén.

För Tony Olaussen är vägen till en fungerande verksamhet struktur och rutin. Och det gäller alla i personalen, inklusive honom själv. Han pekar mot en tavla med återkommande uppgifter att checka av innan en viss tid varje dag. Måndag till söndag.  

– Det där kommer alla till gagn, för man behöver aldrig fundera på hur dagarna ser ut. Det gäller alla. 

Utöver rutiner och tydliga direktiv fokuserar Tony mycket på att de som behöver det bara ska jobba med en sak i taget och i lugn och ro.  

– Man måste ha respekt för att det här tar tid. Personer som kommer hit från Samhall har kanske tryckts ner och förstörts, men här kommer de att finna en plats i arbetslivet.  

Han ser med stolthet på att många av dem som lämnar efter praktiken ändå gör det med en helt annan självkänsla än innan. Han anser också att det tillför mycket till arbetsplatsen att ta emot personer med funktionsnedsättningar. Framför allt ger det en förståelse för olikheter. Men också lojalitet och punktlighet, enligt Tony Olaussen, vars engagemang har tillkommit genom egna erfarenheter.  

– När jag var liten sa läkaren till mig att jag var klassiskt överaktiv. Det gör nog att jag även har lättare att se vad andra har att brottas med.  
 
Vad lär du dig? 

– Jag får jobba med mig själv. Jag har mycket energi och har tidigare haft svårt att slutföra saker, det tog lång tid att lära mig att jobba efter en struktur och att slutföra EN sak i taget. Men när jag får jobba med de jag tar in från Samhall hjälper det mig att hålla koll på mig själv lika mycket som på alla andra.

Tony virvlar iväg ut i butiken, det dundrar på lagret. Lunchrasten är slut för vissa och kaffekannan tom igen.  

Tony Olaussens ledarskapstips:

 • Jobba med struktur och rutin – för alla. Inse att alla människor har styrkor och svagheter.
 • Alla bör jobba på samma sätt, det ger en trygghet.
 • Ta ett steg i taget och jobba långsamt.
 • Behandla alla lika, oavsett förutsättningar. Detta är Tonys deviser: Vi jobbar ihop och respekterar varandra oavsett hudfärg, det spelar ingen roll vilken sexuell läggning du har, du får utöva vilken religion du vill och du måste kunna ta order från kvinnor, likväl som från män.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se