Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Det är viktigt att ha någonstans att gå varje morgon”

Efter en övergång har Nathalie Andersson nu fått sin allra första anställning utanför Samhall. Det har skänkt henne ny glädje och stabilitet i livet och gett servicebolaget Coor en flexibel och engagerad vaktmästare. 

Temperaturen har krupit över nollan och smält bort mycket av den snö som Nathalie Andersson annars brukar skotta bort framför huvudentrén till det stora varulager hon jobbar vid. Klockan är tio och januarisolen lyckas då och då leta sig in genom fönstren på kontorsavdelningen där hon håller på med dagens fruktkorgsutdelning. Nathalie Anderssons arbetsdag började dock i kompakt mörker klockan fyra på morgonen. Det är då hon måste gå upp för att hinna med bussen i tid till arbetet som ligger i Hacksta, ett industriområde i Västerås, 3,5 mil från hennes hem i Sala.

Det som för tre månader sedan började som en praktik via en tidsbegränsad utvecklingsanställning, LFU, på Samhall har i dagarna förvandlats till en anställning på servicebolaget Coor. Nathalie Andersson har gjort det som kallas en övergång och det nya vaktmästarjobbet är 26-åringens första anställning på den öppna arbetsmarknaden.

– Det betyder jättemycket. Jag mår bra av att träffa folk och ha ett jobb och jag har känt mig välkommen sedan första dagen. Här skrattar, skojar och pratar vi med varandra och ingen blir sur om man frågar något en gång extra, säger Nathalie Andersson.

Bild på två personer som bär reflextröjor.
Nathalie Anderson tillsammans med kollegan Sebastian Rydow. ”Nathalie har ett naturligt lugn som gör att man känner sig trygg i hennes sällskap och som gör att man blir lite lugnare själv också”, säger han om sin arbetskamrat.

Har utvecklats mycket på Samhall

Övergångar är ett av Samhalls viktigaste uppdrag från ägaren staten. Tidigare låg kravet på 1100 övergångar, men sedan 2018 har antalet höjts till 1500. Under 2021 lyckades Samhall att nå 1452 övergångar – det tredje högsta antalet någonsin, trots att coronapandemin samtidigt försvårat situationen på arbetsmarknaden. 

Nathalie Anderssons övergång kommer först att hamna i 2022 års bokslut, men processen har enligt hennes tidigare chef på Samhall fungerat precis så som det är tänkt. 

– Nathalie har utvecklats och mognat mycket sedan hon kom till Samhall. Det är helt och hållet hennes egen förtjänst, men Samhall har gett henne möjligheten att göra resan i sitt eget tempo. Det är så det ska vara, säger Ado Sadzak, gruppchef på Samhall. 

Jag mår bra av att träffa folk och ha ett jobb och jag har känt mig välkommen sedan första dagen.

Nathalie Andersson

Men så enkelt har det inte alltid varit för Nathalie Andersson som brottats mycket med social ångest och depression. Problemen började redan i skolan och grundar sig i en sent upptäckt adhd-diagnos.  

Efter att hon hoppat av gymnasiet följde många jobbiga år. Bland annat var hon en vända på Samhall, men motivationen saknades och hon hade mycket sjukfrånvaro. Det ändrades dock när hon fick psykiatrisk samtalshjälp och bättre medicinering.  

– 2020 fick jag ett nytt erbjudande om att jobba på Samhall och då gick det mycket bättre, säger hon. 

Först matchades hon till trappstädningslaget där hon fick beröm från både kollegorna och driftledaren som bad Ado Sadzak att ge henne en fastanställning. Men en månad innan hennes LFU tog slut dök i stället praktiken på Coor upp. 

– Det känns som att hon verkligen har velat förändra bilden av sig själv och visa att hon kan leverera. Det var rätt tid för henne, säger Ado Sadzak. 

Mer om Nathalie Andersson

Ålder: 26.

Arbetsuppgifter: Laga och fixa saker, flytta möbler, dela ut fruktkorgar, skotta, sopa, plocka skräp.

Gör på fritiden: Besöker och fotograferar ödehus. Har två dvärgpudlar på foder.

Drömmer om: Fortsatt arbete och körkort.

Ado Sadzak, gruppchef på Samhall. Bär svart jacka.

Samhall har gett henne möjligheten att göra resan i sitt eget tempo. Det är så det ska vara.

Ado Sadzak, gruppchef på Samhall.

Engagerad och nyfiken

Rätt visade sig även variationen i hennes nya yrkesroll vara. Arbetsuppgifterna kräver både mångsidighet och flexibilitet och förutom snöskottning och förmiddagens fruktrunda är det mycket som behöver ordnas med på det vidsträckta centrallagret. 

– Jag lagar och fixar grejor, flyttar möbler, sandar och sopar. Bäst tycker jag om att plocka skräp ute, det låter tråkigt men är ganska rogivande, säger hon. 

Enligt Coors platschef Ludvig Karlsson är jobbet som klippt och skuret för Nathalie Andersson som genast blev en naturlig del av arbetslaget. 

– Det är en svår arbetsroll, men bitarna föll på plats snabbare än vanligt. Hon visade stort engagemang och nyfikenhet från dag ett. Hon är snabblärd och det har varit en tydlig kurva rakt upp, säger han. 

Medarbetarna Jan-Åke Grönfors, Ricardo Domingos, Nathalie Andersson och Sebastian Rydow står uppradade för bild. Alla bär reflexkläder.
Jan-Åke Grönfors, Ricardo Domingos, Nathalie Andersson och Sebastian Rydow arbetar alla på Coor. 

För Ludvig Karlsson är nyckeln till en lyckad rekrytering inte det som står i meritförteckningen. Det handlar i stället om individen och vilket engagemang personen har.  

– Många medarbetare på Samhall har större motivation till att börja nytt arbete. Det är bara chansen som många gånger saknas, säger han. 

Samhall har därför blivit en viktig rekryteringskanal för honom.  

– Fördelen är att vi förutsättningslöst kan testa kandidater i yrkesrollen samtidigt som vi har en stöttepelare i Samhall om det skulle dyka upp frågor längs vägen, säger Ludvig Karlsson.  

Det har blivit dags att köra bort kontorets återvinning och sanda gångbanorna som leder bort mot lagerbyggnaderna och parkeringen. Nathalie Andersson bär ut säckar med plastskräp och slänger upp dem på ett flak för att sedan ta sig an uppgiften med att sprida ut smågrus över den smältande isen. Hon trivs och de rutiner som ett jobb ger hjälper henne att jobba med sitt mående. Framåt hoppas hon kunna fortsätta utvecklas och utöka sitt ansvarsområde på jobbet. I horisonten hägrar också möjligheten att kunna ta körkort. 

– Det är klart att det är tufft ibland och jag har självklart dippar, men jag är både gladare och mer positiv till livet nu. Det är viktigt för mig med rutiner och att ha någonstans att gå varje morgon, säger Nathalie Andersson. 

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se