Alla kan bidra och alla är bra på något. Det är den svenska hamburgerkedjan Max Burgers fasta övertygelse. Det är också en av drivkrafterna bakom företagets långa samarbete med Samhall. 

– Vi är väldigt breda i hur vi söker nya talanger till Max, och Samhall som har i uppdrag att hitta utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning passar väl in i våra värderingar om ett samhälle för alla och allas lika värde, säger Christoffer Bergfors, vice vd för Max Burgers.

Samarbetet har inneburit att Samhall i dag är leverantör av all lokalvård till företagets restauranger. Genom åren har dessutom cirka 200 medarbetare gått från en anställning på Samhall till en fast tjänst på Max. För att vara rustad för en så kallad övergång krävs god känsla för service, ordningssinne, punktlighet och en förmåga att kunna arbeta ganska självständigt. 

– Sedan kan vi oftast inte erbjuda en heltidstjänst, så personer som vill jobba deltid har lättare att få jobb hos oss. Med rätt matchning vill vi gärna erbjuda fler från Samhall ett jobb på Max, säger Christoffer Bergfors. 

Bild på Christoffer Bergfors som sitter med armarna i kors framför en Max-restaurang.

Att jobba med ett företag av Samhalls storlek gör att det känns tryggt.

Christoffer Bergfors, vice vd för Max Burgers.

För Max handlar partnerskapet med Samhall även om affärsnytta. Här är kompetensförsörjning och rekrytering av rätt talanger en viktig del. En annan aspekt av affärsnyttan är att ha en bra mix av människor som utvecklar företaget och bidrar till en bra helhet, förklarar Christoffer Bergfors.

– Vi är också väldigt glada och tacksamma för att medarbetare som vi har rekryterat från Samhall stannar kvar hos oss länge. När det gäller uppdraget med att städa våra lokaler så är det viktigt för oss att få kontinuitet och pålitliga leveranser. Att jobba med ett företag av Samhalls storlek gör att det känns tryggt, säger han.

God stämning på arbetsplatsen

Christoffer Bergfors lyfter fram att medarbetare från Samhall bidrar positivt till företaget på många sätt – från att få restaurangernas besökare att känna sig välkomna till att skapa engagemang och höja stämningen i personalgrupperna. 

– Genom att ta vara på människors möjligheter skapar vi nya lösningar, något som resulterar i en miljö där alla känner sig välkomna, såväl medarbetare som gäster. På Max jobbar vi för att se till individen och personlig utveckling hos våra medarbetare.

Och att många personer bidragit positivt till företaget har inte gått spårlöst förbi.

– Vi har flera Samhall-medarbetare som utsetts till ”Årets medarbetare” på vår årliga gala. De började på Samhall för att sedan fortsätta på Max, berättar Christoffer Bergfors.

Mer om samarbetet

  • Max Burgers samarbete med Samhall startade 2003 för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer.
  • I dag arbetar cirka 900 av Samhalls medarbetare med lokalvård, yttre fastighetsskötsel och andra kringtjänster i någon av Max 142 restauranger i Sverige.
  • Under 2020 tecknades ett nytt samarbetsavtal. Utöver servicetjänsterna innebär avtalet en gemensam strategi för hur fler Samhallmedarbetare kan få en anställning hos Max Burgers.
  • Cirka 200 medarbetare har hittills gjort en övergång, det vill säga gått från anställning på Samhall till en tillsvidaretjänst på Max.

Men ingen framgång kommer helt utan utmaningar. 

Tack vare ett starkt engagemang från Max har lösningar och särskilda anpassningar tagits fram i syfte att utveckla det dagliga arbetet. Det har till exempel handlat om att ta fram anpassade instruktioner, checklistor och rutiner som underlättar jobbvardagen. Dessutom har alla restaurangchefer utbildats i att leda med mångfald.  

– Genom att vi jobbat så länge tillsammans växer en anda fram som gör att allt går om man vill. Att prata med varandra och ha en dialog gör att man löser utmaningar, konstaterar Christoffer Bergfors.

Max vill inspirera andra

I familjeföretaget har helhetstänkande och en bred syn på hållbarhet gått som en röd tråd sedan starten av en grillkiosk i Gällivare 1968. Redan 1969 återvanns wellpapp och genom åren har snabbmatskedjans menyer blivit allt grönare. Men strävan mot en mer hälsosam matkultur med lägre klimatavtryck kan också gå hand i hand med en positiv samhällsutveckling, menar företagsledningen. Därför finns sedan många år tillbaka även en vision om rättvisa och social hållbarhet. I detta arbete ingår ett flertal projekt som arbetar mot fattigdom i många olika utsatta länder världen över, men också målsättningen att bidra till en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad i Sverige genom rekrytering av personer med olika bakgrund och förutsättningar. 

Christoffer Bergfors berättar att engagemanget för mångsidig hållbarhet och viljan att vara en god kraft i samhället kommer från hans pappa Curt Bergfors, företagets grundare och huvudägare.

– Det har alltid funnits där som en stark värdering om att göra skillnad på riktigt för människor och jorden vi lever på. Globalt sett är vi ett litet företag så det viktigaste vi kan göra är att vara en förebild och inspirera andra att göra mer.