Pandemi, halvledarbrist, Suezkanalen blockerad, krig och klimatkris. Numera är tecknen på att den globala försörjningskedjan varken är stabil eller tillförlitlig många. Ett företag som tidigt såg trenden var den svenska kontraktstillverkaren Beneli. Redan 2018 plockade de därför hem monteringen av sina produkter från Kina till nya lokaler i industriområdet Väla södra i Helsingborg.

– Det var inte en hållbar lösning vare sig för miljön eller för oss som bolag när det gäller flexibilitet och att ha kontroll på produkterna. Nu har vi inte längre åtta veckors leveranstid eller produkter ute på vift, som vi inte riktigt vet var de är, säger Henric Ungh som är vd för Beneli.

Företaget gör tryckt elektronik, främst är det medicintekniska produkter som till exempel en ”patch” som fästs på huden och mäter EKG och hjärtfrekvens. Kunderna är främst från Europa och USA. Det är bolag där efterfrågan skiftar en del sett över året. Det kräver följsamhet av Beneli som producent, men tidigare fanns en tröghet i systemet som gjorde det svårt med snabba omställningar.

Porträtt av Henric Ungh, vd på Beneli, som led och tittar in i kameran. han bär en mörkblå kavaj och vit skjorta.
Henric Ungh, vd på Beneli.

– Nu har vi allt i huset. Vi kan gå dit på förmiddagen och göra ändringar inför eftermiddagen. Vi kan stoppa linan eller dubbla produktionen, säger Henric Ungh.

Men för att lyckas med att ta hem produktionen behövde Beneli hjälp.

– Vi valde att gå på Samhalls lösning eftersom deras flexibilitet och kvalitet har visat sig vara svårslagen. Men även på grund av ledarskapet, att de har egna chefer på plats och leder personalen i monteringen är jättebra, säger Henric Ungh.

I dag är samarbetet stort och lite av en framgångssaga, men vägen dit var brokig minns Samhalls national account manager Jerker Jönsson som varit med sedan starten.

– Vi erbjöd en helhetslösning och sydde snabbt ihop ett avtal som skulle bära produktionen framåt. Sedan tillsatte vi en verksamhetsutvecklare för att tillsammans med Beneli bygga upp processer och kostnads- och produktionseffektivisera monteringen, säger han.

Ändå fick de inte riktigt samarbetet att fungera. I efterhand kan de båda parterna se att det saknades transparens och tillit företagen emellan. Den lyhördhet och öppenhet som krävs för ett långsiktigt partnerskap av det här slaget saknades i början.

– Det blev en guppig resa innan vi hittade rätt. En bit in på 2018 var samarbetet rejält på väg ner i diket, men vi alla var ödmjuka inför utmaningen och kloka nog att inse potentialen i affären. Vi löste problemen som i stort sett bara handlade om kommunikation, säger Jerker Jönson.

Många i Samhalls personal har tidigare stått långt från arbetsmarknaden, men får nu vara med och vara nyttiga i samhället och känna sig behövda.

Magnus Jonasson, production manager på Beneli

Förbättrad kvalitet och ökad flexibilitet

Snart kan de fira fem år tillsammans och Samhalls personal har gått från en handfull till att i dag vara 110 personer som jobbar tvåskift under arbetstopparna, stora delar av året. Komponenterna som monteras, trycks och förbereds i en annan del av huset innan de kommer till linan i det avskalade vita rummet där Samhalls medarbetare utför sina uppgifter. I tillverkningen ska så få föroreningar i form av mikrober och dammpartiklar som möjligt förekomma. Inte heller får några fel eller brister finnas i slutprodukten.

– Kvaliteten som Samhalls medarbetare levererar är makalöst bra. Det är noll procent fel på våra produkter, som är noggrant kontrollerade, säger Henric Ungh.

Hans påstående backas upp av företagets production manager Magnus Jonasson.

– Vi är mycket stolta över att ha Samhall och deras medarbetare i huset. Det finns säkert fördomar om Samhall men då ska man tänka om. Vi är människor allihop, som med rätt förutsättningar kan utvecklas, säger han.

Snarare tycker han att den mångfald som Samhalls medarbetare för med sig har berikat företaget.

– Det är lite av en win-win. Många i Samhalls personal har tidigare stått långt från arbetsmarknaden, men får nu vara med och vara nyttiga i samhället och känna sig behövda. Samtidigt skulle jag absolut säga att mångfalden gör det mycket roligare. I och med att du inte anställer från mallen får du också in helt andra uppfattningar och erfarenheter, säger Magnus Jonasson.

För Beneli handlar upplägget inte om välgörenhet. Det är de noga med att påpeka. På kort tid har de förbättrat kvaliteten och genom den ökade flexibiliteten har både volymerna och omsättningen växt. Det fungerar.

– Det är inte den billigaste lösningen, men med alla fördelar det ger är det värt att ha produktionen hemma. Man kan kombinera både den sociala och ekologiska hållbarheten med den ekonomiska hållbarheten. Det har gått väldigt bra, vi har blivit som en familj, säger Henric Ungh.